Wypożyczalnia

Kontakt telefoniczny: 12 272 06 61 wew. 2

Wypożyczalnia mieści się w budynku głównym na parterze.

Księgozbiór Wypożyczalni liczy prawie 50 tys. książek. Rocznie Wypożyczalnia zapisuje ponad 5 tys. czytelników. Zbiory udostępniane są bezpłatnie na okres 1 miesiąca. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 5 egzemplarzy książek.

Przy zapisie do biblioteki zgłaszający się powinien:
• okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i ujawnionym aktualnym adresem zameldowania; w przypadku osób nie posiadających adresu zameldowania osoba, zobowiązana jest złożyć oświadczenie o adresie zamieszkania lub adresie do korespondencji.
• zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
• osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie tymczasowego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego.

Z Biblioteki może korzystać każda osoba po uzyskaniu karty czytelnika.

  • Karta  wydawana jest bezpłatnie. Czytelnik zobowiązany jest do chronienia karty bibliotecznej przed zgubieniem i zniszczeniem. Utratę karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece. Koszt wydania duplikatu karty określa cennik.
  • Nie wolno odstępować karty innej osobie – właściciel ponosi odpowiedzialność za każdorazowe jej użycie.
  • Korzystanie z Wypożyczalni i Czytelni jest bezpłatne, za okazaniem karty czytelnika.

Istnieje możliwość przedłużenia okresu przetrzymywania książek.
Telefonicznie: 12 272 06 61 wew. 2
Czytelnik posiadający kartę i login może sam monitorować swoje konto i przedłużać książki przez Internet (każdy egzemplarz dwa razy po 14 dni)

Wypożyczalnia książek dla dorosłych i dla młodzieży oferuje:

  • literaturę piękną polską i obcą
  • literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy
  • lektury do szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich
  • literaturę w oryginale: angielską, francuską, niemiecką
  • komiksy
Skip to content