Wydarzenia

2024

W dniu 23 maja 2024 roku, w naszej bibliotece odbyła się konferencja bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu myślenickiego. Głównym tematem spotkania były “Standardy Ochrony Małoletnich”. Wykład poprowadził Tomasz Włodarski, ekspert z Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Tomasz Włodarski przedstawił najnowsze standardy i dobre praktyki w zakresie ochrony małoletnich w instytucjach kultury. Podkreślił znaczenie tworzenia bezpiecznego środowiska dla dzieci i młodzieży, zwracając uwagę na odpowiednie procedury oraz polityki ochrony. Omówił również zagadnienia związane z odpowiedzialnością bibliotekarzy i instytucji, oraz wskazał na konieczność ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy w tym obszarze. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz omówienia wyzwań, przed którymi stają bibliotekarze w codziennej pracy z młodymi czytelnikami. Uczestnicy zgodzili się, że takie spotkania są niezwykle ważne dla podnoszenia standardów pracy i zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa w bibliotekach. Serdecznie dziękujemy Tomaszowi Włodarskiemu za cenny wkład merytoryczny oraz wszystkim uczestnikom za aktywny udział w dyskusji.

PROGRAM:

0900– 1100 –  Standardy Ochrony Małoletnich – Tomasz Włodarski, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

1110–          – sprawy bieżące mgr Agnieszka Kazanecka-Bylica – dyrektor MBP

2023

W poniedziałek 27 listopada 2023 r. zaprosiliśmy bibliotekarzy powiatu myślenickiego na jesienną konferencję, która odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach. 

PROGRAM:

0900– 1000 –  Budowa, rozbudowa oraz aranżacja przestrzeni bibliotek. Z doświadczenia Danuty Skolarus – GBP Lubień oraz Pawła Piwowarczyka – MBP Dobczyce

1000-1030  –  przerwa na kawę i dyskusję

1030– 1200 Literatura elektroniczna i eksperymentalna: o edukacyjnym potencjale nowych zjawisk literackich – prowadzący Mikołaj Spodaryk – Czytelnia Informacji Naukowej i Bibliograficznej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie  

1200–          – sprawy bieżące mgr Agnieszka Kazanecka-Bylica – dyrektor MBP

================================================================================

Szkolenia to ważna część pracy bibliotekarza. 24 kwietnia 2023 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach odbyła się kolejna konferencja bibliotekarzy powiatu myślenickiego. Przewodnim tematem spotkania była szeroko rozumiana komunikacja.

Odbyły się dwa wykłady:

  • Komunikacja z osobami o szczególnych potrzebach – prowadzący Andrzej Piwowarski doradca ds. osób niepełnosprawnych – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
  • Język a relacje: uważność na język i koncepcja prostej polszczyzny – prowadząca Marysia JakóbczykRams Dział Wsparcia Sieci Małopolskich Bibliotek Publicznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

==========================================================================

2022

Konferencja bibliotekarzy z całego powiatu myślenickiego w ramach konkursu BLISKO – “Biblioteka Bliżej” poświęcona w całości literaturze przeznaczonej dla ludzi młodych / młodzieży. Wykłady na ten temat przeprowadziły dr Wanda Matras-Mastalerz oraz dr Paulina Małochleb. 

“Jak stworzyć i przeprowadzić angażującą grę miejską w tradycyjnej formie?” szkolenie z dnia 9 maja 2022 roku dla bibliotekarzy bibliotek powiatu myślenickiego dotyczące zaprojektowania i organizacji gry miejskiej. Natalia Kościńska – z firmy GoodBooks krok po kroku przeprowadziła uczestników przez etapy tworzenia gry miejskiej. Konferencja odbyła się dzięki dofinansowaniu ramach konkursu BLISKO – “Biblioteka Bliżej”.

========================================================

4 kwietnia 2022 rok szkolenie dla partnerów pt.: “Praca warsztatowa z pisania wniosków na przykładzie Działaj Lokalnie“. Warsztaty przeprowadziła Fundacja Arts – Patrycja Rogulska oraz Alina Słowik.

================================================

Nasza Biblioteka ogłosiła Konkurs na oddolną inicjatywę społeczną w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – zadanie “Biblioteka Bliżej – Działamy razem”. Dofinansowanie ze środków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach otrzymały Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach w kwocie 3000,00 zł oraz Biblioteka Samorządowa w Tokarni w kwocie 3500,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach – projekt “Palcem po mapie – czyli co smoczyca Magda i Franek Zwisołek mogli zwiedzić w Sułkowicach”. W ramach projektu zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży młodszej oraz niepełnosprawnych, poprzedzony spotkaniem organizacyjno-szkoleniowym. Więcej

Biblioteka Samorządowa w Tokarni – projekt “Kliszczacka gimnastyka języka – spotkanie z legendą kliszczacką”. W ramach projektu zrealizowano lekcje biblioteczne dotyczące legend i podań kliszczackich, warsztaty aktorsko-literackie z młodzieżą oraz audycję w Radiu Ain Karim 104,4 FM – Skomielna Czarna. Więcej

=================================

2021

W ramach projektu “Biblioteka Bliżej” organizujemy dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu myślenickiego cykl szkoleń dotyczących pracy z młodym czytelnikiem.

22 listopada 2021 roku odbyło się szkolenie bibliotekarzy bibliotek publicznych z terenu powiatu myślenickiego pt.: “Od serialu do książki” oraz “Popkulturowy szał nawiązań”. Rozmowa dotyczyła zachęcania młodzieży do czytania takich książek, na podstawie których zostały zrobione ich ulubione produkcje filmowe. Prowadząca odnosiła się do ekranizacji tworzonych głównie przez Netflix czy HBO.

Szkolenie poprowadziła Alina Łysak z firmy Good Books.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

======================

8 listopada 2021 roku szkolenia bibliotekarzy bibliotek publicznych z terenu powiatu myślenickiego pt.: “50 sposobów na promocję czytelnictwa” oraz “Biblioteka na Instagramie / Facebooku”. Szkolenia odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefy Bergelówny w Dobczycach tutaj. Prowadząca Gabriela Kwarta z firmy Good Books.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

========================

18 października 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Janiny Czaji w Wiśniowej odbyło się szkolenie bibliotekarzy z całego powiatu myślenickiego. Zajęcia poprowadził Pan Marcin Skarbka – reprezentant firmy Good Books. Szkolenie „Millenialsi w bibliotece” dotyczyło technik pracy, organizacji przestrzeni, budowania oferty dla nowych pokoleń. W jaki sposób przyciągnąć młode pokolenie do biblioteki.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.
Skip to content