Oddział dla Dzieci

Oddział dla Dzieci mieści się w Budynku Głównym MBP na parterze. 

Księgozbiór liczy ponad 18 tys. książek.
Adres: 32-400 Myślenice, ul. Adama Mickiewicza 17  tel. 12 272-06-61 wew. 3

Serdecznie zapraszamy młodych Czytelników, którzy wśród naszych bogatych zbiorów znajdą:

 • książeczki tekturowe (w tym: czarno-białe, dźwiękowe, z ruchomymi elementami),
 • wyszukiwanki,
 • wiersze dla najmłodszych,
 • bajki i baśnie,
 • książki wspomagające naukę czytania,
 • zbiory opowiadań,
 • powieści fantastyczne, przygodowe, obyczajowe, historyczne,
 • literaturą popularnonaukową (m.in. biografie, zoologia, kosmos, nauka i technika, matematyka, muzyka, sztuka, historia, poradniki)
 • komiksy,
 • audiobooki i bajki muzyczne.

Wypożyczamy również następujące czasopisma:

 • Świerszczyk,
 • Kosmos dla dziewczynek (od lutego 2021 r.),
 • Victor Junior (numery do 12.2020 r.),
 • Victor (numery do 12.2020 r.).

Prowadzimy warsztaty czytelniczo-animacyjne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Terminy zajęć ustalane są indywidualne – zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego.

Najpopularniejsze lekcje biblioteczne:

Pierwszy raz w bibliotece!

Zajęcia dla dzieci 3-, 4-letnich, podczas których dzieci zwiedzają bibliotekę, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału dla Dzieci. W czasie zajęć słuchają krótkich opowiadań, uczestniczą w inspirowanych nimi zabawach i wykonują nawiązujące do nich prace plastyczne.

Jak powstają książki?

Zajęcia dla dzieci 5-, 6-letnich, podczas których dzieci zapoznają się z księgozbiorem Oddziału dla Dzieci. Uczestniczą też w rozmowie na temat powstawania książek i zabawach wspomagających naukę czytania. W czasie zajęć słuchają opowiadań, a następnie zachęcane są do tworzenia własnych opowieści i wykonywania ilustracji – przy użyciu różnych technik plastycznych.

Czytelnicy pierwsza klasa

Zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczestnicy zapoznawani są z księgozbiorem Oddziału dla Dzieci, poznają różne gatunki literackie, a także dzieła współczesnych polskich pisarzy. Podczas zajęć zachęcani są również do wykonywania zadań wymagających podstawowej umiejętności czytania, analizowania słuchanego tekstu, wyszukiwania informacji w książkach popularnonaukowych dla dzieci.

Z ogromną przyjemnością nawiązujemy także współpracę z nauczycielami i wychowawcami, pragnącymi propagować czytanie oraz literaturę dziecięcą i młodzieżową. Posiadamy wiele publikacji zawierających opowiadania okolicznościowe (dotyczące np. dnia Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia, zwyczajów wielkanocnych, ważnych rocznic narodowych, Dni Babci, Dziadka, Mamy, Taty itp.), a także tekstów wzbogacających podstawę programową (książki o czasie, zegarach, porach roku, rozmaitych zawodach, higienie, ortografii, gramatyce, wspomagające wprowadzanie liter itd.).

Kiedy tylko jest to możliwe z radością organizujemy spotkania autorskie. Naszymi gośćmi byli m.in. Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Zofia Stanecka i Marianna Oklejak, Joanna Krzyżanek, Eliza Piotrowska. Obecnie istnieje możliwość obejrzenia „spotkań”, które w 2020 r. odbywały się online:

z p. Elizą Piotrowską:

z p. Agnieszką Frączek:

z p. Wojciechem Widłakiem:

Realizowane projekty:

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci (od stycznia 2020 r. – Klub przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym)

„Mała Książka Wielki Człowiek” (we współpracy z Instytutem Książki)

„Tropiciele Talentów” (w ramach współpracy z Myślenickim Uniwersytetem Dzieci i Młodzieży):

„Książka przewodnikiem na ziemi” (październik 2019-listopad 2020, dofinansowany  w ramach programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi” przez Fundację ORLEN)

„Biblio-Plecak” (1 edycja: luty-czerwiec 2019, 2. edycja: październik 2019 – czerwiec 2020, 3. edycja (planowo): październik 2021-czerwiec 2022)

Więcej na temat projektu “Biblio-Plecak”:


Biblioterapia dla dzieci

Celem zajęć biblioterapeutycznych jest wspieranie w rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych u dzieci wynikających z trudności życia codziennego, zarówno w szkole jaki i środowisku domowym, poprzez aktywne czytanie. W naszej bibliotece pragniemy rozpocząć zajęcia biblioterapeutyczne z najmłodszymi czytelnikami, które będą oparte na czytaniu z uwzględnieniem dodatkowych form pracy tj.:
• pisanie listu do bohatera literackiego,
• wymyślanie innego zakończenia utworu,
• wchodzenie w rolę wybranego bohatera i zaprezentowanie scenek (drama) inspirowanych sytuacją literacką,
• wykonywanie ilustracji do czytanego utworu obrazującej jego nastrój i wiele innych.
Każde tematyczne zajęcia składać się będą z trzech części:
1. badanie nastroju uczestników, zabawy integrujące, a także rozmowy, które naprowadzają uczestników na problem poruszany podczas spotkania;
2. część właściwa polegająca na czytaniu wybranego tekstu, a także na uczestniczeniu w wybranych zabawach terapeutycznych, które wiążą się z przeczytanym fragmentem;
3. ewaluacja, czyli badanie nastrojów i odczuć po przeprowadzonych zajęciach.

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7-9 lat do uczestnictwa w zabawie. Grupa biblioterapeutyczna z założenia ma być grupą małą (8-10 osób) z uwagi na lepszy kontakt uczestników z osobą prowadzącą. Dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt w celu zapisania małego czytelnika na zajęcia (tel. 12 272 06 61, wew. 3). Ich tematy wraz z datami spotkań zamieszczane będą na naszej stronie. Ilość miejsc ograniczona.

Warsztaty biblioterapeutyczne przeprowadzać będą osoby z wykształceniem pedagogicznym, które ponadto ukończyły kurs biblioterapii I i II stopnia.
Zajęcia są bezpłatne. Szczegółowe informacje w bibliotece. Zapraszamy !!!!

TYTUŁCEL ZAJĘĆWIEK UCZESTNIKÓWCZAS TRWANIA
Podróż pociągiem           Rozwijanie wrażliwości, twórczego myślenia oraz empatii.
Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa.
7-9 latok. 60 min
Sznurkowa historiaKształtowanie empatii, integracja grupy. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
Ćwiczenia w snuciu opowieści.
7-9 latok. 60 min
Nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłePropagowanie postawy szacunku dla innych, odwagi i pewności siebie.
Kreowanie odpowiednich postaw wobec problemu zachowań agresywnych.
7-9 latok. 60 min
Mój przyjacielUmocnienie więzi międzyludzkich. Rozwijanie sprawności funkcji językowych.
Dostarczenie wiedzy z zakresu konstruktywnego rozwiązywania problemów.
7-9 latok. 60 min
Skip to content