Deklaracja dostępności

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach

Dostępność cyfrowa
Strona internetowa biblioteka.myslenice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

(Standard W3C:HTML 5; WCAG 2.0):

 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,
 • dostosowanie do urządzeń mobilnych

Strona nie posiada:

 • możliwości wydrukowania treści artykułów.
 • podstawowych informacji o Bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka.myslenice.pl. Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG, narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach (w skrócie Biblioteka)

Telefon: +48 12 272 06 61

E-mail: biblioteka@myslenice.pl

Adres korespondencyjny: ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice

Data publikacji strony internetowej: 22.09.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020 r.
Oświadczenie sporządzono dnia 01.10.2020 r.

Informacje i dane kontaktowe
Kontakt do realizacji spraw w zakresie dostępności: Agnieszka Kazanecka-Bylica
e-mail: dyrektor.biblioteka@myslenice.pl, telefon: 12 272 06 61 wew. 6.

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziba Biblioteki w Myślenicach przy ul. Adama Mickiewicza 17 spełnia podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Budynek Biblioteki ma dwie kondygnacje. Prowadzi do niego wejście główne z ul. Adama Mickiewicza. Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez szklane drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz. Po lewej stronie schodów do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających na wózku. Obok drzwi wejściowych, po prawej stronie, został umieszczony domofon: w przypadku problemów z wejściem można poprosić o pomoc wciskając przycisk nr 1. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego holu. Komunikację między parterem a piętrem zapewnia winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Winda jest wyposażona w  przyciski w alfabecie Braille’a. Budynek Biblioteki jest dostępny dla osób poruszających się przy pomocy wózka aktywnego. Stopnie schodów są oznaczone kontrastowo. Kontrastowo są także oznaczone tablice informacyjne oraz piktogramy informujące o drogach ewakuacyjnych.
W budynku są 2 toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: na parterze i na piętrze. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • Dodatkowe informacje dotyczące dojścia, wnętrza budynku oraz oferty Biblioteki dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są w zakładce BIBLIOTEKA pod hasłem Biblioteka dostępna na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.myslenice.pl
 • Osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc w dotarciu do wybranego działu oraz skorzystaniu z oferowanych przez Bibliotekę zbiorów i usług prosząc o asystę bibliotekarza z Czytelni Czasopism.
 • Wszyscy bibliotekarze uczestniczyli w programie szkoleniowym Wielkie litery. Książka dla seniorów i osób słabowidzących w bibliotece prowadzonym przez Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych.
 • Kierownictwo Biblioteki uczestniczyło w IV Forum Kultury Wrażliwej służącym promowaniu otwartości i dostępności instytucji kultury skierowanym do pracowników bibliotek.
Skip to content