Książki elektroniczne

Skorzystaj w bibliotece i w domu z elektronicznych książek oraz audiobooków !!!

Kody do książek elektronicznych z platformy Legimi można odebrać w Wypożyczalni i Czytelni Naukowej lub poprzez pocztę elektroniczną.

Zasady korzystania:

 • Możliwość otrzymania kodu mają wyłącznie Czytelnicy posiadający ważną kartę biblioteczną oraz mający uregulowane należności i zobowiązania wobec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.
 • W celu uzyskania kodu dostępu należy przyjść do biblioteki lub wysłać wiadomość z adresu e-mail podanego w karcie zapisu na adres: biblioteka@myslenice.pl w treści podając imię i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej lub datę urodzenia. Po pomyślnym zweryfikowaniu konta bibliotecznego pracownik Biblioteki wyśle e-mail z kodem dostępu.
 • Aktywacja musi nastąpić w miesiącu, w którym kod został pobrany. Kod jest aktywny przez 30 dni.
 • Kody można aktywować na stronie: www.legimi.pl/rajska
 • W przypadku osób, które jeszcze nie korzystały z Legimi, system po wpisaniu otrzymanego kodu dostępu będzie prosił o utworzenie konta czytelniczego na tym portalu. Następnie będzie można wybrać typ urządzenie na którym będą wyświetlane e-booki i pobrania/zainstalowania odpowiedniego oprogramowania/aplikacji.
 • Zachowujemy zasadę: jeden mail – jedno konto czytelnicze – jeden kod. Przypominamy, że jeden kod uprawnia do korzystania z zasobu jednocześnie na dwóch różnych urządzeniach: smartfon, tablet, komputer z Windows 8 lub 10, czytnik e-book InkBook lub PocketBook. (Uwaga: niektóre modele czytnika Kindle nie są obsługiwane. Nie ma możliwości posiadania jednego aktywnego konta na dwóch czytnikach e-booków.)
 • Każdy Czytelnik może otrzymać tylko jeden kod w miesiącu.
 • Kody rozdawane od pierwszego dnia miesiąca.
 • Nie będą brane pod uwagę maile:
  • z prośbą o kody Legimi wysyłane na inne konta mailowe niż podane wyżej,
  • z błędnie podanymi danymi,
  • z prośbami o więcej niż jeden kod z jednej skrzynki mailowej.
  • od osób mających nieuregulowane należności.
 • Brak odpowiedzi jest równoznaczny z brakiem dostępności kodu.
 • Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej napisz: support@legimi.com lub zajrzyj na stronę https://support.legimi.com/hc/pl/

UWAGA! Liczba kodów jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin-Legimi

OD 1 STYCZNIA 2024 r. NOWE ZASADY WYDAWANIA KODÓW!

 1. Możliwość otrzymania kodu mają wyłącznie Czytelnicy posiadający ważną kartę biblioteczną oraz mający uregulowane należności i zobowiązania wobec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.
 2. W celu uzyskania kodu dostępu należy przyjść do biblioteki (Czytelnia Naukowa, I piętro) z kartą biblioteczną.
 3. Ważne: liczba kodów w miesiącu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, z zachowaniem zasady, że jeden kod dostępu wydawany jest osobie zgłaszającej się po jego odbiór.
 4. Aktywacja musi nastąpić w miesiącu, w którym kod został pobrany. Kod jest aktywny przez 30 dni.
 5. Kody można aktywować na stronie: www.legimi.pl/rajska
 6. W przypadku osób, które jeszcze nie korzystały z Legimi, system po wpisaniu otrzymanego kodu dostępu będzie prosił o utworzenie konta na tym portalu. Następnie będzie można wybrać typ urządzenia na którym będą wyświetlane e-booki oraz pobrać/zainstalować odpowiednie oprogramowanie/aplikację.
 7. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmowy wydania bezpłatnego kodu dostępu do platformy e-booków Użytkownikowi w przypadku, gdy dwukrotnie, w okresie ostatnich 3 miesięcy stwierdzono brak aktywacji udostępnionych mu kodów.
 8. Przypominamy, że jeden kod uprawnia do korzystania z zasobu jednocześnie na dwóch różnych urządzeniach: smartfon, tablet, komputer z Windows 8 lub 10, czytnik e-book InkBook lub PocketBook. (Uwaga: niektóre modele czytnika Kindle nie są obsługiwane.
 9. Nie ma możliwości posiadania jednego aktywnego konta na dwóch czytnikach e-booków.
 10. Każdy Czytelnik może otrzymać tylko jeden kod w miesiącu. Kody rozdawane są od pierwszego dnia roboczego miesiąca w godzinach pracy biblioteki zgodnie z poniższym harmonogramem.

HARMONOGRAM WYDAWANIA KODÓW

 • 2 stycznia 2024
 • 1 luty 2024
 • 1 marzec 2024
 • 2 kwietnia 2024
 • 2 maja 2024
 • 1 czerwca 2024
 • 2 lipca 2024
 • 1 sierpnia 2024
 • 3 września 2024
 • 1 października 2024
 • 5 listopada 2024
 • 3 grudnia 2024

Brak odpowiedzi jest równoznaczny z brakiem dostępności kodu.Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej napisz: support@legimi.com lub zajrzyj na stronę https://support.legimi.com/hc/pl/

——————————————————————————————————————–

Serwis IBUK LIBRA umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw (ponad 2 tys. tytułów)
Każdy użytkownik w sieci biblioteki, po wejściu na stronę http://libra.ibuk.pl/ otrzyma dostęp do książek w ibuku.
W naszej bibliotece można otrzymać kody do zdalnego dostępu i korzystać z oferty z komputerów domowych.

W celu skorzystania z zaawansowanych funkcji pracy z książką należy kliknąć na “+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK” i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.
UWAGA:
– w pierwszej kolejności rejestrujemy się (podajemy adres e-mail i hasło).

Po założeniu konta myIbuk czytelnik jest już zawsze rozpoznawany przez system i może korzystać z tych zasobów i funkcjonalności, do których ma uprawnienia.
Posiadanie przez użytkownika indywidualnego konta jest tym bardziej wskazane, gdyż pozwala na korzystanie zaawansowanych opcji pracy z książką, czyli:
•wyszukiwanie wewnątrztekstowe
•dodawanie zakładek na stronie
•zaznaczanie fragmentów tekstu
•wprowadzanie własnych notatek
•tagowanie fragmentów
•eksport notatek – prześlij / udostępnij notatkę / zakładkę
•tryb optymalny / zgodny
 Instrukcja korzystania z serwisu  i katalog dostępnych pozycji znajduje się na stronie http://libra.ibuk.pl/


Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach dołączyła do bibliotek należących do systemu Academica. https://academica.edu.pl/

Czym jest Academica?

Istotą Academiki jest udostępnianie publikacji przydatnych w pracy naukowej lub kształceniu szkolnym i akademickim w dostępie terminalowym na terenie wymienionych w art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnychinstytucji, które przystąpiły do systemu.

Czy korzystanie z Academiki jest darmowe?

Tak, zarówno przystąpienie do systemu, jak i dalsze korzystanie jest bezpłatne.

Jakie publikacje są udostępniane w Academice?

W Academice udostępniane są przede wszystkim publikacje z lat 1990-2018: podręczniki akademickie, prace naukowe i popularnonaukowe, lektury na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wszystkich dziedzin wiedzy. Twórcy systemu chcą w ten sposób umożliwić szerszy dostęp w szczególności do niskonakładowych książek i czasopism naukowych, jak również do publikacji naukowych niedostępnych w handlu tym instytucjom, które nie posiadają ich w swoich zasobach. Mając na celu stworzenie jednego punktu dostępu do wszystkich zbiorów cyfrowych BN, w Academice udostępniono także zasób POLONY – publikacje znajdujące się w domenie publicznej oraz udostępnione na wolnych lub udzielonych BN licencjach. Publikacje nie chronione prawem autorskim lub licencjonowane są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń. Zaś publikacje chronione prawem autorskim są dostępne jedynie na dedykowanym terminalu (Czytelnia Naukowa – I piętro).

Jak czytelnik może założyć konto w Academice?

Aby założyć konto w Academice należy udać się do jednej z instytucji, które przystąpiły do systemu. (np. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach ) i zgłosić się do pracownika Czytelni Naukowej.

Gdzie można znaleźć materiały instruktażowe dotyczące Academiki?

Funkcjonalności Academiki zostały szczegółowo opisane w  podręczniku administratora oraz w  podręczniku czytelnika . Uzupełnieniem podręczników są filmy instruktażowe dostępne pod tym adresem.

Czy udostępnianie w Academice współczesnych publikacji nie łamie praw autorskich?

Podstawę prawną udostępniania zasobów cyfrowych w systemie Academica stanowią tzw. licencje ustawowe, zawarte w art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , którego ustęp 1 pkt 3 stanowi, że biblioteki, muzea, archiwa, instytucje oświatowe, uczelnie, instytuty badawcze prowadzące działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych mogą „udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek”. Z art. 28 ust. 2 wynika, że udostępnianie egzemplarza cyfrowego nie może skutkować zwiększeniem liczby udostępnianych egzemplarzy. Z tego względu Academica umożliwia dostęp do każdej publikacji nie większej liczbie czytelników niż liczba posiadanych w postaci fizycznej egzemplarzy, które nie są w inny sposób udostępniane Udostępnianie odbywa się zatem podobnie jak w przypadku międzybibliotecznych wypożyczeń publikacji papierowych, choć bez konieczności oczekiwania na transport zamówionej publikacji.

By ułatwić użytkownikom korzystanie z zasobów chronionych prawem autorskim wprowadzono system rezerwacji publikacji w Instytucjach partnerskich. Pozwala to na zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu w wybranych przez nich terminach do szczególnie popularnych publikacji.

Czy złożenie rezerwacji jest warunkiem koniecznych, aby skorzystać z publikacji?

Nie, złożenie rezerwacji jest opcjonalne i ma jedynie zagwarantować, że dana publikacja będzie dostępna dla czytelnika w wybranym terminie. Jeśli nikt w tym samym czasie nie korzysta z danej publikacji, to istnieje możliwość otworzenia publikacji na terminalu bez składania rezerwacji.

Czy istnieje możliwość pobierania lub drukowania materiałów chronionych prawem autorskim?

Nie, możliwość zapisywania i drukowania chronionych utworów została zablokowana zgodnie z  wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości . Dozwolone jest jednak wykonywanie kopii fotograficznych przez osoby fizyczne zgodnie z zapisem o dozwolonym użytku osobistym z art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych .

Część publikacji naukowych jest udostępniana w Internecie na wolnych licencjach. Czy są one uwzględnione w Academice?

Academica udostępnia część czasopism naukowych publikowanych w sieci Internet w ramach wolnego dostępu. Biblioteka Narodowa pozyskała ponadto licencje niewyłączne na udostępnienie ponad 100 tytułów czasopism naukowych oraz kilkudziesięciu książek z różnych dziedzin wiedzy.

Czy zasoby Academiki będą się zwiększać?

Tak, liczba publikacji udostępnianych w Academice zwiększa się każdego dnia o ponad 1000 obiektów. Po zakończeniu projektu, w ramach którego zaprojektowano i zrealizowano Academikę, jej zasoby zasiliło 700 tys. artykułów naukowych, zeskanowanych w ramach projektu „Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz”. Merkuriusz był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, a partnerem projektu była Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej. W przypadku nieodnalezienia poszukiwanej publikacji w zasobach Academiki istnieje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na jej digitalizację poprzez formularz kontaktowy .
Skip to content