Biblioteki w powiecie myślenickim

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach  na mocy porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Myślenickiego a Zarządem Gminy Myślenice z dnia 1 października 1999 r. wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu myślenickiego w województwie małopolskim. Umowa zawierana jest rokrocznie.

Do zadań biblioteki powiatowej należy m.in.:

 • Doradztwo i udzielanie bibliotekom pomocy w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów, selekcji i inwentaryzacji, komputeryzacji oraz promocji czytelnictwa.
 • Wizytacje ogólne, obejmujące całokształt pracy biblioteki lub określonego wycinka pracy np. skontrum biblioteczne.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie powiatu (sprawozdań, planów, analiz).
 • Współpraca z bibliotekami w powiecie w zakresie wymiany informacji i upowszechniania dobrych praktyk.
 • Organizowanie narad, szkoleń i warsztatów metodycznych dla kadry bibliotekarskiej powiatu myślenickiego.
 • Opracowywanie materiałów metodycznych.
 • Gromadzenie literatury i prasy fachowej.
 • Pomoc w organizacji imprez bibliotecznych, spotkań autorskich.
 • Współtworzenie bazy Bibliografia Małopolski.
 • Udział w szkoleniach organizowanych przez bibliotekę wojewódzką.
 • Utrzymywanie kontaktów z biblioteką wojewódzką.
 • Pomoc w wyborze nowości wydawniczych.

Propozycja wykładów/warsztatów dla czytelników realizowanych dla bibliotek w powiecie na rok 2024:

 • Warsztaty o poezji dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8): “Co zrobić z wierszem?”
 • Wykłady “Dlaczego warto czytać książki” dla dorosłych/rodziców
 • Wykład „Literatura kobieca” dla dorosłych

Zadania biblioteki powiatowej realizują:

 • starszy kustosz mgr Katarzyna Fijoł

pełniąca funkcję instruktora powiatowego ds. instrukcyjno-metodycznych, realizująca zadania w zakresie m.in. tworzenia bibliografii regionalnej oraz zestawień statystycznych. Koordynator ds. Dostępności.

tel. 12 272 06 61 wew. 1, biblioteka.instruktor@myslenice.pl

 • bibliotekarz dr Aleksandra Byrska

pełniąca funkcję instruktora powiatowego ds. promocji czytelnictwa. Koordynator ds. Standardów Ochrony Małoletnich.

tel. 12 272 06 61 wew. 3, biblioteka.instruktor@myslenice.pl

Biblioteki w powiecie myślenickim

Sieć bibliotek publicznych powiatu myślenickiego tworzy Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach oraz 20 bibliotek, w tym 3 biblioteki miejsko-gminne, 6 gminnych oraz 12 filii bibliotecznych.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergelówny w Dobczycach

32-410 Dobczyce
ul. Szkolna 43
tel. 12 271-10-74

Kadra: Paweł Piwowarczyk – dyrektor

Gminna Biblioteka Publiczna  w Lubniu

32-433 Lubień 34
tel. 18 268-20-45
Kadra: Danuta Skolarus – dyrektor

Filie:
F.B. Krzeczów- Ewelina Moskała
tel.18 268-36-49

F.B. Skomielna B. – Joanna Rabska
tel. 18 268-73-84

F.B. Tenczyn – Marzena Rapacz
tel.18 268-2757

Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu

32—432 Pcim 1195
tel. 12 274-80-48
Kadra:
Anna Kolbiarz – dyrektor
Filie:
F.B. Stróża- Zofia Druzgała

Gminna Biblioteka Publiczna w Raciechowicach

32-415 Raciechowice 140
tel.  12 372-52-36
Kadra: Agnieszka Piwowarczyk – dyrektor

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieprawiu

ul. Jana Pawła 30

32-447 Siepraw

tel. 12 274-60-96
Kadra: Hanna Pietrzak-Trzcińska – dyrektor

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Sułkowicach

32-440 Sułkowice
Rynek 6
tel. 12 273-21-97
Kadra:
Małgorzata Dzidek- dyrektor
Filie:
F.B. Harbutowice- Zaremba Bernadetta
F.B. Rudnik – Anna Strzelec
F.B. Krzywaczka – Anna Strzelec

Biblioteka Samorządowa w Tokarni

32-436 Tokarnia 362
tel. 12 274-70-09
Kadra: Anna Słonina – dyrektor

Gminna Biblioteka Publiczna im. Janiny Czaja w Wiśniowej

32-412 Wiśniowa 301
tel. 12 271-44-93
Kadra:
Paulina Matykiewicz – p.o. dyrektora
Filie:
F.B. Lipnik – Magdalena Guzik
Skip to content