Google Chrome

 • Kliknij ikonę menu przeglądarki Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 • Wybierz Ustawienia.
 • Na stronie Ustawienia kliknij link Pokaż ustawienia zaawansowane...
 • W sekcji Prywatność kliknij Ustawienia treści.
 • W sekcji JavaScript wybierz Zezwalaj na wykonywanie kodu JavaScript w witrynach (zalecane).
 • Kliknij Gotowe.


Internet Explorer

 • Kliknij menu Narzędzia.
 • Kliknij polecenie Opcje internetowe.
 • Kliknij zakładkę Zabezpieczenia.
 • Kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
 • Przewiń okno do sekcji Obsługa skryptów.
 • W sekcji Wykonywanie aktywnych skryptów wybierz opcję Włącz i kliknij przycisk OK.


Mozilla Firefox

 • Kliknij menu Narzędzia.
 • Kliknij polecenie Opcje.
 • Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Przeglądanie.
 • Zaznacz pole wyboru Włącz obsługę języka JavaScript i kliknij przycisk OK.


Apple Safari

 • Kliknij menu Safari.
 • Kliknij polecenie Preferences (Preferencje).
 • Kliknij pozycję Security (Zabezpieczenia).
 • Zaznacz pole wyboru Enable JavaScript (Włącz JavaScript).