Statystyka

STATYSTYKA ZA 2023 ROK

Księgozbiór w latach 2019-2023

96 236 ilość książek

3 500 zbiory audiowizualne

21 tytułów czasopism

Zakup w 2023 roku

książki     2 944

audiobooki      250

Czytelnicy zarejestrowani w danym roku – aktywnie wypożyczający w latach 2019-2023

wypożyczenia książek na zewnątrz  – 136 797

wypożyczenia audiobooków   – 2 644

wypożyczenia książek na miejscu     – 8 769

wypożyczenie czasopism na miejscu     – 1 446

STATYSTYKA ZA 2022 ROK

Księgozbiór w latach 2018-2022

93 320  ilość książek

3 238 zbiory audiowizualne

25 tytułów czasopism

Zakup w 2022 roku

książki     3 217

audiobooki      303

Czytelnicy zarejestrowani w danym roku – aktywnie wypożyczający w latach 2018-2022

Liczba zapisanych czytelników w 2022 roku  5 461

Wypożyczenia książek na zewnątrz w latach 2018-2022

wypożyczenia książek na zewnątrz  – 119 370

wypożyczenia audiobooków   – 3 312

wypożyczenia książek na miejscu     – 8 956

wypożyczenie czasopism na miejscu     – 1 309

STATYSTYKA ZA 2021 ROK

Księgozbiór w latach 2017-2021

90 739  ilość książek

2975 zbiory audiowizualne

20 tytułów czasopism

Zakup w 2021 roku

książki     3707

audiobooki      289

Czytelnicy zarejestrowani w danym roku – aktywnie wypożyczający w latach 2017-2021

Liczba zapisanych czytelników w 2021 roku  4 570

Wypożyczenia książek na zewnątrz w latach 2017-2021

wypożyczenia książek na zewnątrz  – 105144

wypożyczenia audiobooków   – 2786

wypożyczenia książek na miejscu     – 8 833

wypożyczenie czasopism na miejscu     – 452

STATYSTYKA ZA 2020 ROK

Księgozbiór w latach 2016-2020

88 368 ilość książek

2686 zbiory audiowizualne

31 tytułów czasopism

Zakup w 2020 roku

książki     3707

audiobooki      327

Czytelnicy zarejestrowani w danym roku – aktywnie wypożyczający

Liczba zapisanych czytelników w 2020 roku  4 410

Wypożyczenia książek na zewnątrz

wypożyczenia książek na zewnątrz  – 86 458

wypożyczenia audiobooków   – 2 252

wypożyczenia książek na miejscu     – 8 403

wypożyczenie czasopism na miejscu     – 1 503

Statystyka za 2019 rok

85 365 ilość książek
2337 zbiory audiowizualne
31 tytułów czasopism


Zakup w 2019 roku
książki 3471
audiobooki 260

Liczba zapisanych czytelników w 2019 roku –  7101

2019
Wypożyczenia książek na zewnątrz – 129 911
Wypożyczenia audiobooków – 3 435
Wypożyczenia książek na miejscu –  15 935
Wypożyczenia czasopism na miejscu – 6 774

Statystyka za 2018 rok

81895 ilość książek
2077 zbiory audiowizualne
35 tytułów czasopism

Zakup w 2018 roku
książki 3077
audiobooki 305

Liczba zapisanych czytelników w 2017 roku –  7212

2018
Wypożyczenia książek na zewnątrz – 124125
Wypożyczenia audiobooków – 3347
Wypożyczenia książek na miejscu – 26967
Wypożyczenia czasopism na miejscu – 11264


Statystyka za 2017 rok

78775 ilość książek
1730 zbiory audiowizualne
35 tytułów czasopism

Zakup w 2017 roku
książki 3079
audiobooki 298

Liczba zapisanych czytelników w 2017 roku –  7353

2017
Wypożyczenia książek na zewnątrz – 121452
Wypożyczenia audiobooków – 3360
Wypożyczenia książek na miejscu – 32760
Wypożyczenia czasopism na miejscu – 17718


Statystyka za 2016 rok

75 391  ilość książek
1 420 zbiory audiowizualne
35 liczba tytułów czasopism bieżących

Zakup w 2016 roku
2243 książki dla dorosłych i młodzieży
1090 książek dla dzieci
138 książki mówione na nośniku CD mp3

Czytelnicy
13 815 czytelnicy ogółem na koniec 2016 roku
7062czytelnicy zapisani i aktywnie wypożyczający w 2016 roku

Wypożyczenia
119706 książek na zewnątrz
3 226 książek mówionych CD na zewnątrz
34 059 książek na miejscu
24 234 czasopism na miejscu

Statystyka za 2015 rok

71 174  ilość książek
1 282 zbiory audiowizualne
35 liczba tytułów czasopism bieżących

Zakup w 2015 roku
3 520 książki
190 książki mówione na nośniku CD mp3

Czytelnicy
12 843 czytelnicy ogółem na koniec 2015 roku
6 836 czytelnicy zapisani i aktywnie wypożyczający w 2015 roku

Wypożyczenia
115 079 książek na zewnątrz
3 916 książek mówionych CD na zewnątrz
32 556 książek na miejscu
25 824 czasopism na miejscu

Statystyka za 2014 rok

Biblioteka w stosunku do poprzednich lat była zamknięta 7 tygodni ze względu na scontrum we wszystkich oddziałach

66 756  ilość książek
1 092 zbiory audiowizualne
35 liczba tytułów czasopism bieżących

Zakup w 2014 roku
2 953 książki
421 książki mówione na nośniku CD mp3

Czytelnicy
11 572 czytelnicy ogółem
6 436 czytelnicy zapisani i aktywnie wypożyczający w 2014 roku

Wypożyczenia
111 056 książek na zewnątrz
2 836 książek mówionych CD na zewnątrz
40 849 książek na miejscu
26 813 czasopism na miejscu


Statystyka za 2013 rok

63 452  ilość książek
666 zbiory audiowizualne
36 liczba tytułów czasopism bieżących
Zakup w 2013 roku
3 410 książki
252 książki mówione na nośniku CD mp3
Czytelnicy
10 462 czytelnicy ogółem na koniec 2013 roku
6 104 czytelnicy zapisani i aktywnie wypożyczający w 2013 roku
Wypożyczenia
113 929 książek na zewnątrz
2 206 książek mówionych CD na zewnątrz
41 685 książek na miejscu
28 816 czasopism na miejscu


Statystyka za 2012 rok

57 279  ilość książek
608 zbiory audiowizualne
35 liczba tytułów czasopism bieżących
Zakup w 2012 roku
3 692 książki
131 książki mówione na nośniku CD mp3
Czytelnicy
9 400 czytelnicy ogółem
5 901 czytelnicy zapisani i aktywnie wypożyczający w 2012 roku
Wypożyczenia
94 008 książek na zewnątrz
1 095 książek mówionych CD na zewnątrz
31 920 książek na miejscu
30 854 czasopism na miejscu

Biblioteka w 2012 roku była otwarta od stycznia do marca. Po przeprowadzce do nowego budynku otwarcie nastąpiło 26 maja.

W pierwszym miesiącu otwarcia biblioteki (trzy dni maja i czerwiec) nasi Czytelnicy ustanowili rekord !

Bibliotekę odwiedziło 6988 osób

Do biblioteki zapisało się 668 nowych czytelników
Wypożyczono 10 402 książki
Z Wypożyczalni i Oddziału dla Dzieci skorzystało 4 804 osoby
Skip to content