Podróże z książką. Pasjonaci

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. o ogłoszeniu stanu epidemii obowiązuje czasowe ograniczenie działalności bibliotek. Nie prowadzimy zajęć i lekcji bibliotecznych do odwołania.

Oddział dla Dzieci                                                            

Zajęcia popołudniowe dla dzieci

“Podróże z książką”

to cykl spotkań ukierunkowanych na rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci. Uczestnicy „podróżują” w czasie i przestrzeni, rozwiązując zagadki, samodzielnie wyszukując informacje, tworząc wspólne projekty i prace plastyczne inspirowane elementami z różnych stron świata. Podczas zajęć dzieci poznają również wybrane tytuły z literatury dziecięcej poszczególnych krajów oraz wybitnych przedstawicieli nauki, kultury, sportu.
Cele zajęć:
1/ pielęgnowanie naturalnej dziecięcej ciekawości i zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy,
2/ zwiększanie wiedzy uczestników na temat bogactwa kulturalnego i przyrodniczego świata,
3/ ćwiczenie umiejętności wyszukiwania informacji oraz korzystania z różnego rodzaju źródeł i materiałów (m.in. atlasów, encyklopedii, map, filmów edukacyjnych),
4/ rozwijanie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem,
5/ promowanie wartościowych tytułów z zakresu dziecięcej literatury pięknej i popularnonaukowej – zachęcanie do (nauki) samodzielnego czytania,
6/ mobilizowanie do aktywności i kreatywności oraz wykorzystywania własnych zdolności i predyspozycji podczas pracy w grupie.

Wiek uczestników: od 6 do 8 lat
Miejsce: Oddział dla Dzieci – zapisy: tel. 12 272 06 61 wew. 3

Termin: jedna środa w miesiącu, godz. 17:00-18:30

Najbliższe spotkanie: 11.03.2020 r.

Zajęcia realizowane we współpracy z Myślenickim Uniwersytetem Dzieci i Młodzieży.

“Pasjonaci”

Co nimi kierowało? Skąd czerpali siłę, by pokonywać kolejne przeszkody? Jaką cenę byli gotowi zapłacić za spełnienie swoich marzeń? Dlaczego to właśnie oni zmienili bieg historii i codzienność milionów ludzi? Czym różnili się od innych?
Zgłębiając losy wybitnych podróżników, naukowców, pisarzy, artystów, wynalazców spróbujemy odkryć tajemnice ich sukcesów, a także bliżej poznać dziedziny, którymi się zajmowali. Każde ze spotkań ma nieco inny charakter (z uwagi na różnorodność gałęzi wiedzy, jakie są poznawane), jednak wszystkim przyświecają podobne cele:
-zachęcanie uczestników do odkrywania i rozwijania własnych pasji,
-inspirowanie do podejmowania dalszych badań, poszukiwań, 
-ukazywanie najbardziej fascynującego oblicza historii,
-trening wyszukiwania, weryfikowania, selekcjonowania i prezentowania informacji.

Wiek uczestników: od 10 do 13 lat
Termin: jedna środa w miesiącu, godz. 17:00-18:30

Miejsce: sala konferencyjna (I piętro) zapisy: tel. 12 272 06 61 wew. 3 Oddział dla Dzieci

Najbliższe spotkanie: 04.03.2020 r.

Zajęcia realizowane we współpracy z Myślenickim Uniwersytetem Dzieci i Młodzieży.
Skip to content