Nasze recenzje

Dom, którego zabrakło

Wniknąć w temat. Zrozumieć. Nie oceniać.
Czy to możliwe?
***

Marta Wroniszewska, dziennikarka i absolwentka pedagogiki specjalnej, podejmuje trud prezentacji zagadnienia adopcji w Polsce. Zagadnienia, z którym wiąże się wiele dramatów, zwrotów akcji, a rozwiązania systemowe i “czynnik ludzki” tworzą częściej błędne koło niż prosty szlak.

Choć może to właśnie jest szlak? Tylko z pewnością nie jasny i prosty. Raczej przypominający sztafetę pokoleń, przekazujących sobie piętno odrzucenia, pęta uzależnień, rany samotności i braku miłości. Wielogłosowa narracja, w jaką wsłuchuje się czytelnik książki Marty Wroniszewskiej, choć tak różnorodna i bogata, niesie w sobie chyba więcej niepokoju niż nadziei. Tyle doświadczonego zła, cierpienia, bólu, smutku – właściwie po każdej ze stron. Tyle nieodwracalnych krzywd!

Trzeba je jednak dostrzec. By zrozumieć. By nie tkwić w nieco idyllicznym wyobrażeniu o tym, czym jest adopcja czy piecza zastępcza. By wiedzieć, że ci, którzy się na nie decydują, też potrzebują społecznego wsparcia. By pamiętać – że pomoc dzieciom z tzw. rodzin patologicznych powinna mieć swój początek jeszcze przed ich poczęciem.

Siłą reportażu jest autentyczność jego bohaterów. Niedoskonałych i błądzących. Ukazujących problem z bardzo subiektywnej perspektywy. By jednak ten potencjał wykorzystać trzeba – tak jak to uczyniła autorka “Tu jest teraz twój dom” – wysłuchać i tych, którzy przyjęli “obce” dzieci pod swój dach, i tych, którzy je stracili. Tych, którzy wychowywali się w rodzinach zastępczych, adopcyjnych, domach dziecka. Tych, którzy od lat próbują tworzyć namiastkę domu dzieciom odrzucanym i tych, którzy się poddali, nie podołali. Dobrze byłoby wysłuchać jeszcze głosów dzieci, które poprzez adopcję zyskały rodzeństwo albo babć czy dziadków budujących relacje z nowymi wnukami. Ale wiadomo – książka ma swoje ograniczenia, autor musi dokonać wyboru i selekcji – tematów, perspektyw, rozmówców.

Zresztą – dobra książka zawsze stanowi jedynie początek. Dalsze przemyślenia, rozmowy, wnioski, działania (sic!) pozostają już w gestii czytelnika.

Dostępność książki można sprawdzić w naszym katalogu: Tu jest teraz twój dom / Wroniszewska, Marta. • Libra NET (mol.pl)


Skip to content