ZAKUP KSIĄŻEK 2024

ZAKUP KSIĄŻEK 2024

ZAKUP KSIĄŻEK W 2024 ROKU

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MBP.400.1/24

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach przeprowadzając rozeznanie rynku na Zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach w 2024 roku w trybie poza ustawą (art. 2.1.1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami) zaprasza do złożenia oferty na zakup książek:

  1. Oferta powinna zawierać:

1) Formularz oferty (Załącznik nr 1) z odpowiedziami na następujące pytania:
• Wysokość % udzielonego rabatu od ceny detalicznej,
• Ilość tytułów książek – nowości wydawniczych dostępnych w bieżącej ofercie,
• Zakres tematyczny nowości wydawniczych, rodzaj literatury,

• Współpraca z najważniejszymi wydawnictwami – liczba,

• Współpraca z najważniejszymi wydawnictwami naukowymi – liczba,
• Koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz koszty związane z przesyłaniem reklamacji,
• Termin płatności -21 dni, ewentualne dodatkowe upusty za krótsze terminy płatności,
• Opis sposobu dokonywania zamówień, możliwości rezerwacji poszczególnych tytułów, składania zamówień i rezerwacji osobno dla 7 agend.

2) Podpisaną Klauzurę informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 2)

  • Ofertę w formie pisemnej należy złożyć:

– pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach,
ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice, z dopiskiem Zakup książek lub

– drogą elektroniczną na adres: dyrektor.biblioteka@myslenice.pl – tytuł wiadomości Zakup książek

  • Sukcesywne zamówienia nowości wydawniczych obejmować będą:

– literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży,

– literaturę popularnonaukową dla dzieci i młodzieży,

– wydawnictwa akademickie dla dorosłych, literaturę naukową, popularnonaukową (humanistyczną, prawniczą, społeczno-ekonomiczną, medyczną, przyrodniczą i techniczną),

– audiobooki.

  • Oferty będą wybierane według kryteriów: (Załącznik nr 3)

• Wysokość % udzielonego rabatu od ceny detalicznej na literaturę piękną i popularnonaukową dla dorosłych i dla dzieci,

• Wysokość % udzielonego rabatu od ceny detalicznej na audiobooki,

• Wysokość % udzielonego rabatu od ceny detalicznej na literaturę naukową i wydawnictwa akademickie,

• Ilość tytułów książek z literatury pięknej dla dorosłych, dla dzieci dostępnych w bieżącej ofercie,

• Ilość tytułów książek z literatury naukowej i wydawnictw akademickich w bieżącej ofercie,

• Współpraca z  wydawnictwami – liczba wydawnictw,

• Koszty dostawy do siedziby Zamawiającego,

• Koszty związane z przesyłaniem reklamacji,

• Termin realizacji nie dłuższy niż 7dni od złożenia zamówienia.

  • Zamówienia będą realizowane od 13 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
  • Szacunkowa wartość zamówienia – ok. 76 200 złotych.
  • Ofertę należy złożyć do 8 lutego 2024 r. Otwarcie ofert 9 lutego 2024 r., godz. 9.00.
  • Osoby do kontaktu: Agnieszka Kazanecka-Bylica, Mieczysława Żak 12 272 06 61.

Opublikowano przez w dniu 1 lutego 2024 w Aktualności


Skip to content