Dzień Produktu Polskiego

Laureatki konkursu Dzień Produktu Polskiego.

W dn. 23.02.2022 r. nasza biblioteka miała przyjemność gościć 12 laureatek konkursu “Dzień Produktu Polskiego” oraz organizatorki projektu #RozkwitnijPolsko, którego jesteśmy partnerem.

Zadaniem uczestników konkursu, organizowanego przez Fundację Owocna, a zainicjowanego przez panią Dominikę Hudaszek, było przygotowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie wydarzenia “Dzień Produktu Polskiego”. Podjęcie takich działań miało na celu: 

  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, lokalnej, kulturowej.
  • popularyzację wiedzy o gospodarce, czynnikach warunkujących ekonomiczny rozwój regionu i rozwój przedsiębiorczości.
  • budowanie społeczeństwa obywatelskiego, pobudzanie aktywności społecznej i obywatelskiej, zwiększanie zaangażowania, współpracy i partycypacja obywateli w życiu społecznym.
  • rozwój współpracy i integracja środowiska lokalnego: organizacji pozarządowych, instytucji, biznesu i obywateli.

Czy misję tę udało się zorganizować? Zdecydowanie tak! Świadczy o tym zainteresowanie konkursem różnych placówek oświatowych z terenu gminy Myślenice (od przedszkoli po szkoły średnie) oraz zaangażowanie uczestniczek w przeprowadzenie przemyślanych, ale też atrakcyjnych i różnorodnych działań, angażujących uczniów i środowiska lokalne.

Opublikowano przez w dniu 24 lutego 2022 w Aktualności


Skip to content