Projekt

Firma Michał Cichoń PRO STUDIO zaprasza do udziału w projekcie pt. „Postaw na rozwój – zwiększ możliwość” nr PRMP.08.02.00-12-0072/18 realizowanego w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.
Wsparcie skierowane jest do osób zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) należących, do co najmniej jednej z grup:
– Osoby powyżej 50 roku życia
– Osoby długotrwale bezrobotne
– Osoby o niskich kwalifikacjach
– Kobiety
– Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 roku życia

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.05.2020 r.

Oferujemy:
– BEZPŁATNE SZKOLENIA DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB – np. komputerowe, język angielski, sprzedawca, pracownik biurowy, wózki widłowe, grafika komputerowa, profesjonalne utrzymanie czystości;
– STYPENDUIM SZKOLENIOWE – 6,65 zł za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu
– PŁATNE STAŻE ZAWODOWE – 3-miesięczne oraz możliwość zatrudnienia po stażu
– WSPARCIE DORADCY KLIENTA I DORADCY ZAWODOWEGO, POŚREDNIKA PRACY, TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO,
– PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE i COACHING
– DODATKOWE FORMY WSPARCIA – dostoswane indywidualnie do każdego uczestnika
Ponadto zapewniamy:
• zwrot kosztów dojazdu,
• materiały na zajęcia,
• poczęstunek podczas zajęć,
• zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
• opiekę personelu

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 570 400 421
tel. 530 586 153
e-mail: prostudio.mc@gmail.com
e-mail: k.michalik@printstudio.com.pl

Opublikowano przez w dniu 28 sierpnia 2018 w Bez kategorii


Skip to content