Recenzje czytelników

Oczekiwanie

I miejsce w konkursie Najlepsze 2020 w kategorii recenzja osoby dorosłej

Wydany w zeszłym roku nakładem krakowskiego wydawnictwa InAltum niewielki tomik wierszy wiśniowskiej poetki, Łucji Bajer, mógłby przejść niezauważony. Wirus, brak promocji, głośnego nazwiska, czy uniemożliwiająca spotkania autorskie sytuacja pandemiczna – pogrzebałyby niejedną, nawet bardziej wyczekiwaną książkę pod zwaliskiem zapomnienia. A jednak, tomiku „Oczekiwanie” nie powinno się przeoczyć. 

Choć pisany w czasie pozornej „niewinności” świata – nieświadomego z czym przyjdzie mu się mierzyć w 2020 roku – zbiór 36 wierszy i 10 migawek zdradza niepokój autorki o przyszłość: swoją, następnych pokoleń, Europy. Poetka, korzystając z przywileju słusznego wieku, pochyla się z namysłem nie kryjąc ni troski, ni krytyki wobec postępujących na jej oczach przemian cywilizacyjnych. Piąty w dorobku autorki tomik może być odczytywana na dwóch poziomach: indywidualnym – jako wyraz obaw koncentrujących się wokół tematu przemijania, i społecznym – w przeczuciu nadchodzącej katastrofy. W jej bliskości, tym mocniej dochodzi do głosu kruchość piękna towarzyszącej nam przyrody. A to, tym silniej obliguje nas – ludzi – do ochrony każdego przejawu dobra, czułości i miłości na jakie natrafiamy w świecie. Pozostaje ufność w sens boskich zamiarów.

W drugiej części książki, Łucja Bajer przedstawia autobiograficzne wspomnienia w formie ujętych prozatorsko, lapidarnych „migawek”. Niczym w błysku flesza, na ułamek sekundy, przeszłość rozświetla się z mroków zapomnienia. Wehikuł czasu przenosi czytelnika do świata małej dziewczynki, która wspomina czas wojny, próbując ocalić cząstkę siebie. Nieprzypadkowe zestawienie traumy przeszłości z teraźniejszymi wyzwaniami świata, to tak naprawdę autorskie pytanie rzucone młodym pokoleniom o kształt ich przyszłości. Warto pomyśleć nad spójną odpowiedzią.   


Metryka książki:

Łucja Bajer, „Oczekiwanie”, Wydawnictwo InAltum, Kraków 2020, ISBN: 978-83-62841-23-3


Skip to content