Nasze recenzje

Wołyń z perspektywy naukowca

Czytanie książki naukowej może być pasjonujące? Przypisy, bibliografia, odsyłacze, mapy… Zwykle to wszystko nie zwiastuje przyjemnej i łatwej lektury. W tym przypadku utrudnia ją jeszcze temat: historia Wołynia.
Tą książkę należy jednak wziąć do ręki. Przede wszystkim dlatego, że porządkując, rejestr zdarzeń utrwalony w społecznej świadomości, wzbogaca go o (nieznany, czasem i zapominany) społeczny kontekst sytuacyjny.
Mimo „naukowych obciążeń” książkę dobrze się czyta. To zasługa i pióra autora, i kompozycji dzieła opartej na wspomnieniach uczestników zdarzeń, dawnych dokumentach oraz naukowym komentarzu autora. Relację uzupełnia zaś obszerny zbiór zdjęć, fotogramów i map. Poszukującym nie pełnego obrazu tragedii wołyńskiej, a wybranego jej wycinka, geograficznego lub chronologicznego, pomocą służyć będą starannie przygotowane indeksy.

Grzegorz Motyka: Od rzezi Wołyńskiej do Akcji Wisła. Kraków, Wydawnictwo Literackie. ISBN: 9788308045763


Skip to content