Nasze recenzje

Podróże w czasie – James Gleick. Masz czas?

Jak to MASZ? I jaki CZAS? Pytanie z gatunku pospolitych, powtarzanych tysiąc razy w ciągu dnia. A nań odpowiedź? Jej udzielenie dziennikarzowi Jamesowi Gleickowi zajęło wiele dni .
Czyją własnością jest czas? Jak GO mierzyć? Jak podróżować w czasie? Czy Bóg jest ponad czasem? Czy jest nim właśnie?
Okazuje się, że to nie takie proste. Odpowiedzią na te i podobne kwestie zajmowali się fizycy Einstein, matematycy Minkowski. Ba, nawet i świeci: Św. Augustyn,  filozofowie – Bergson, pisarze -Nabokov, dziennikarze – Gernsback. I oczywiście prowokator H. G Wells autor „Wehikuł  czasu. To rzecz jasna nie wszyscy, list zaangażowanych w tropinie czasu jest dłuższa.
Gleckowi udało się zgromadzić i powiązać logiczną (a i dowcipną) całość tysiące opowieści o tym jak, na przestrzeni wieków ludzkość myślała o Czasie. Jak fascynowała się podróżami w tył i wprzód. Jak filozofowie dyskutowali z matematykami. Matematyczne rozważania o czwartym wymiarze przeplatają się tu z epiką o wielu postaciach Boba powtarzającego się w różnych czasach. Równanie Newtona konkurują z kwantami Feynmana. Nasz mózg wysila się by za tym nadążyć!
Uruchamiamy Własny Czas, własną wyobraźnie, by nadążyć za pomysłami ludzkości w kwestii czasu. Kto zaś przeczyta tą książkę, ten już nigdy pochopnie nie użyje słowa nadążyć. Ale zapewniam każdy znajdzie tu swoją opowieść o Czasie.
(d)
James Gleick: Podróże w czasie. Wydawnictwo Zysk i S-ka. ISBN 978-83-8116-291-3
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


Skip to content