Konkurs

Wiedza to sukces

Partnerstwo dla książki 2017. Celem projektu było poszerzenie dotychczasowej oferty biblioteki i zachęcenie młodych ludzi do świadomego wyboru ścieżki rozwoju zawodowego opartej na naukach ścisłych, uwzględniając wykorzystanie nowoczesnych technologii i gospodarki opartej na wiedzy oraz zasobów naukowych naszej Biblioteki. W ramach projektu odbyło się: 26 wykładów i warsztatów, w których wzięło udział 1532 uczniów szkół powiatu myślenickiego, konkurs na esej o książce popularno-naukowej, wystawa fotografii.


Skip to content