Konkurs

Sposób na pandemię!

Wielu z nas ma swoich książkowych przyjaciół – takich, których chętnie zaprosiłoby do swego realnego życia. By wziąć udział w ich przygodach, powierzyć sekrety, przegadać problemy, pożartować… A kiedy codzienność – jak obecnie – stanowi spore wyzwanie, pojawiają się nowe problemy, pytania. Co robić? Jak zorganizować czas, by było zdrowo, rozwijająco i nie nudno?  Jak radzić sobie z osamotnieniem, a czasem – ze zbyt intensywną obecnością członków rodziny? 

Z tymi wątpliwościami mierzą się nie tylko dorośli. Pandemia zmienia także życie dzieci. Dlatego warto pomóc im poszukać dystansu. Może właśnie spoglądając na tę naszą nową rzeczywistość oczami książkowego bohatera?

Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Co należy zrobić?

Spróbujcie wyobrazić sobie, co Wasi ulubieni bohaterowie robiliby w czasie pandemii. Jak radziliby sobie z kwarantanną, zdalną edukacją, maseczkami, tęsknotą za przyjaciółmi? Jakie przygody mogliby przeżywać?

Swoje pomysły możecie przedstawić na dwa sposoby:
* pisząc krótkie opowiadanie (max. 5 stron znormalizowanego maszynopisu), które można uzupełnić ilustracjami lub fotografiami,
* tworząc ilustrację dowolną techniką plastyczną.

Kto może wziąć udział?

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
1/ prace indywidualne (wykonywane samodzielnie przez twórców do lat 15),
2/ prace rodzinne (przygotowywane przez kilku członków rodziny).

Każdy uczestnik może przygotować maksymalnie 1 pracę literacką i 1 pracę plastyczną.

Terminy

Prace będą oceniane, nagradzane i publikowane w trzech edycjach – w zależności od terminu ich nadesłania:

I edycja: prace nadesłane do 16.12.2020 r.

II edycja: prace nadesłane do 31.12.2020 r.

III edycja: prace nadesłane do 15.01.2021 r.

Ogłoszenie wyników kolejnych edycji nastąpi do 5 dni po ich zakończeniu.

Wybierz nagrodę dla siebie!

Laureaci I edycji (zakończonej 16.12.) wybierają nagrody spośród wszystkich zaprezentowanych powyżej, laureaci kolejnych edycji – z puli pomniejszonej o wybrane wcześniej pakiety.

Nagrody będą wysyłane na terenie Polski.

Wysyłanie prac

Prace – pliki tekstowe w formacie Word lub scany/zdjęcia ilustracji – należy przesyłać na adres: konkurs@bibliotekainspiracji.pl w tytule wpisując: Sposób na pandemię.

Mail powinien zawierać: imię i nazwisko (ewentualnie pseudonim) autora pracy, jego wiek oraz numer kontaktowy autora (lub jego opiekuna prawnego – w przypadku uczestników niepełnoletnich), a także poniższy tekst:

“Wyrażam zgodę na  publikowanie pracy na stronach Organizatora oraz promowanie jej przez Patronów i Sponsorów konkursu – każdorazowo z podaniem imienia i nazwiska twórcy/ twórców”.

Konkurs podlega pod Regulamin ogólnopolskich konkursów organizowanych przez portal Biblioteka Inspiracji.


Skip to content