Konkurs

Konkurs na pracę magisterską

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Niepodległości w Myślenicach zorganizowały konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Myślenic (Miasta i Gminy Myślenice), obronioną w latach 2018/2019 i 2019/2020.

Celem konkursu było:

  1. Wzbudzenie zainteresowania absolwentów szkół wyższych Myślenicami: ich kulturą, tradycją, historią i dniem dzisiejszym.
  2. Wyróżnienie szczególne uzdolnionych absolwentów szkół wyższych.
  3. Popularyzacja miasta.
  4. Popularyzacja badań naukowych.

Wyróżnienie otrzymali Karolina Stefaniak oraz Dawid Tomal.

Praca pani Karoliny Stefanik pod tytułem ”Dziedzictwo kulturowe na terenie powiatu myślenickiego i jego wpływ na turystykę w regionie” została obroniona na Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Jak czytamy w streszczeniu: „Głównym zagadnieniem pracy jest odpowiedzenie sobie na pytanie: jak przyciągnąć przyjezdnych na teren powiatu myślenickiego, a tym samym wspomóc turystykę na tym terenie. Są to tereny bardzo atrakcyjne turystycznie pod względem kulturowym, historycznym a także przyrodniczym.” W odpowiedzi pani Stefanik proponuje przede wszystkim promocję naszej kultury ludowej, omawiając liczne przykłady festiwali i wydarzeń związanych
z Krakowiakami i Góralami. W pracy nie brakuje również ciekawostek etnograficznych
i opisów zwyczajów ludowych, a za przykład niech nam posłuży taki fragment: „Zaduszki
i dzień Wszystkich Świętych to czas wspomnienia zmarłych i odwiedzenia ich grobów. Dopiero od dwudziestolecia międzywojennego pojawił się na tych terenach zwyczaj przystrajania grobów. Dawniej wierzono, że w tym czasie dusze mają „wolne” w zaświatach
i wracają na ziemię, by wieczorem spotkać się w kościele na mszy odprawianej przez zmarłych proboszczów.”

Praca pana Dawida Tomala pod tytułem: „Funkcjonowanie kapitału ludzkiego i społecznego w Myślenicach” została obroniona na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W tej interesującej analizie autor nie ogranicza się do oddawania suchych faktów, ale stara się pokazać, w jaki sposób kapitał ludzki i społeczny może przełożyć się na rozwój gospodarczy Myślenic i całego naszego regionu. W podsumowaniu pracy możemy przeczytać: „Myślenice są miastem, które dysponują sporym zasobem omówionych kapitałów. Zauważono nieustający wzrost rozwoju miasta pod względem społecznym i gospodarczym. Mieszkańcy wskazują dużo większe możliwości demograficzne dotyczące zwłaszcza kapitału ludzkiego, gdzie mogą pochwalić się wysokim wskaźnikiem urodzeń w stosunku do województwa małopolskiego i Polski. Nie bez powodu pozostaje fakt zaangażowania mieszkańców w rozwój osobowy poprzez zwiększające się czytelnictwo. Należy także zaznaczyć, że władza lokalna przyczynia się w znacznym stopniu do stworzenia warunków, które powodują rozwój gospodarczy miasta.

Obie prace są dostępne do wglądu w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Myślenicach.

W skład jury wchodziły następujące osoby

  1.  Dr Łukasz Malinowski, Dyrektor Muzeum Niepodległości
    w Myślenicach – historyk, muzealnik, wykładowca akademicki i pisarz. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie  Jagiellońskim. Autor wielu prac naukowych, powieści i artykułów popularnonaukowych.
  2.  Mgr Agnieszka Kazanecka-Bylica, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, promotorka literatury, czytelnictwa i kultury Myślenic.
  3.  Mgr Marek Stoszek – historyk, piewca rodzinnego miasta Myślenic. Dziennikarz od lat związany z Gazetą Myślenicką.


Skip to content