Partnerstwo dla książki - dofinansowanie

Partnerstwo dla książki - dofinansowanie

2023-03-16 12:50:44

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasza Biblioteka otrzymała dofinansowanie w programie "Partnerstwo dla książki" na kwotę 12 000 zł. W ramach dotacji będziemy realizować projekt "Wiedza to przyszłość".

Projekt ?????? ?? ??????ł??́?́ obejmie cykle spotkań w tematyce:

  • Trendy w nauce
  • Nowe technologie
  • Środowisko i energia
  • Nowe media

Szczegóły już wkrótce!

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”