ZAPRASZAMY NA DEBATĘ

ZAPRASZAMY NA DEBATĘ

2021-11-16 16:31:49

JAKA MA BYĆ BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI?

Biblioteka to miejsce otwarte z racji gromadzonego zasobu, który jest różnorodny pod względem przekazywanych wartości, treści i idei, ze względu na swoją formę i rodzaj nośnika. To przestrzeń dostępna dla każdego bez względu na miejsca zamieszkania, pochodzenia czy narodowości. Coraz częściej biblioteka to również miejsce aktywności lokalnej społeczności.

Jak można wykorzystać możliwości i potencjał biblioteki w środowisku lokalnym?

Przyjdź i wyraź swoja opinię!