Biblioterapia dla dzieci

Biblioterapia dla dzieci

2013-09-17 00:00:00

Celem zajęć biblioterapeutycznych jest wspieranie w rozwiązywaniu problemów u dzieci wynikających z życia codziennego, zarówno w szkole jaki i środowisku domowym, poprzez aktywne czytanie. W naszej bibliotece pragniemy rozpocząć zajęcia biblioterapeutyczne z najmłodszymi czytelnikami, które będą oparte na czytaniu z uwzględnieniem dodatkowych form pracy tj.:
• pisanie listu do bohatera literackiego,
• wymyślanie innego zakończenia utworu,
• wchodzenie w rolę wybranego bohatera i przedstawienie scenek (drama) inspirowanych sytuacją literacką,
• wykonywanie ilustracji do czytanego utworu obrazującej jego nastrój i wiele innych.

Cykl zajęć biblioterapeutycznych w naszej bibliotece rozpocznie spotkanie integracyjne z dziećmi, na którym dzieci wraz z osobą prowadzącą stworzą swój własny kodeks postępowania na zajęciach. Następne spotkania będą dotyczyły już tematów zaproponowanych poniżej w tabelce. Każde tematyczne zajęcia składać się będą z trzech części:
1. badanie nastroju uczestników, zabawy integrujące, a także rozmowy, które naprowadzają uczestników na problem poruszany podczas spotkania;
2. część właściwa polegająca na czytaniu wybranego tekstu, a także na uczestnictwu w wybranych zabawach terapeutycznych, które wiążą się z przeczytanym fragmentem;
3. ewaluacja, czyli badanie nastrojów i odczuć po przeprowadzonych zajęciach.

Przygotowaliśmy pierwszy cykl zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci w wieku 7-8 lat, których tematy wraz z datami spotkań zamieszczone są w wykonanej tabeli. Grupa biblioterapeutyczna z założenia ma być grupą małą (8-10 osób) z uwagi na lepszy kontakt uczestników z osobą prowadzącą. Dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt w celu zapisania małego czytelnika na powyższe zajęcia. Spotkania będą odbywać się w bibliotece o godzinie 11.00 i trwać ok. 60 min. Przeprowadzić je będzie osoba z wykształceniem pedagogicznym, która ponadto ukończyła kurs biblioterapii I i II stopnia.
Zajęcia są bezpłatne.


Jeśli nasza oferta spotka się z pozytywnych odbiorem i dużo większą liczbą chętnych, w miarę możliwości postaramy się o stworzenie kolejnej – odrębnej grupy uczestników zajęć.

Szczegółowe informacje w bibliotece. Zapraszamy do współpracy.

TYTUŁ
CEL ZAJĘĆ
 
        WIEK UCZESTNIKÓW    CZAS TRWANIA DATA
 
 
 
 
ZAJĘCIA INTEGRACYJNE
 
 
7-8 lat
 
ok. 60 min
 28.09.2013
 
Przyjaźń ma wiele
form
Uświadomienie potrzeby przyjaźni, bezinteresownej chęci pomagania, budowania zaufania i lojalności wobec innych.
 
7-8 lat ok. 60 min  12.10.2013
Witajcie
w Mrówkolandii
Uwrażliwienie na przeżycia, rozumienie innych,
kształtowanie empatii, integracja grupy.
 
7-8 lat ok. 60 min  26.10.2013
Strach ma wielkie
oczy
Pomoc dzieciom w pokonywaniu lęków, ćwiczenia w rozpoznawaniu uczucia lęku, próba określenia jak sobie z nim poradzić.
 
7-8 lat ok. 60 min  9.11.2013
Poradzę sobie
ze złością
Nabycie umiejętności wyrażania negatywnych uczuć bez krzywdzenia innych, poznanie sposobów radzenia sobie
z uczuciami.
7-8 lat ok. 60 min  23.11.2013