Wakacyjny kurs komputerowy dla seniorów

Wakacyjny kurs komputerowy dla seniorów

2008-06-18 00:00:00

Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczyna wakacyjny kurs komputerowy dla seniorów. W dniu 17 .06 zaprosiliśmy do nas wszystkich seniorów skupionych w klubie seniora, mającego swoją siedzibę w MOKiS. Podczas spotkania zaprezentowana została nasza oferta adresowana do ludzi starszych, a więc dział książki mówionej : utwory literackie na kasetach magnetofonowych i płytach CD oraz książki drukowane dużym drukiem, nowości wydawnicze, dodatki prasowe o zdrowiu, Dziennik Seniora (dodatek do Dziennika Polskiego). Głównym jednak celem było przybliżenie seniorom Internetu, ponieważ często błędnie myślą oni, że nowoczesne media nie są dla nich, że na starość niczego nie można się już nauczyć i do niczego nie będzie to przydatne. Seniorzy już doskonale posługują się już telefonami komórkowymi, jednak przy podstawowej znajomości Internetu mogą wyszukiwać informacje na temat zdrowia, różnych produktów dostępnych na rynku, mieć dostęp do instytucji (pobierać druki), rezerwować bilety, dokonywać zakupów, dokonywać płatności bankowych i zwyczajnie korespondować ze sobą. Poprawia się przedłużenie życia ludzkiego i jego jakości. Z roku na rok przybywa osób odsuniętych od aktywności zawodowej. Oczekują oni wsparcia społecznego w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym. Przybywa ludzi starszych w bibliotekach, w MBP Myślenicach jest zarejestrowanych obecnie prawie 500 osób po 60 roku życia, a tendencja wzrostowa trwa od kilku lat.. Po naszym pierwszym spotkaniu z seniorami już są pierwsi chętni na kurs komputerowy. Zapraszamy pozostałych. Bliższych informacji udzielamy pod naszym numerem tel. ( 0-12) 272-06-61.