Bibliotekarze a VR

Bibliotekarze a VR

2024-02-20 14:04:13

Dnia 19 lutego 2024 r. odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dotyczące obsługi VR. Prowadzącym szkolenie był Karol Baranowski z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.

Sprzęt zakupiony z Grantu w ramach projektu “Cyfrowa gmina”, w konkursie grantowym “miniPAKT – gminne pracownie komputerowe”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.