Kurs komputerowy dla seniorów

Kurs komputerowy dla seniorów

2024-02-20 13:19:53

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka zaprasza na kurs komputerowy dla seniorów.

PONIEDZIAŁKI GODZINA 10:30

PIERWSZE SPOTKANIE 26 LUTEGO 2024.

W programie kursu: obsługa komputera, poczty elektronicznej, stron internetowych, edytora tekstu oraz bezpieczeństwo w sieci.

ZAPISY OSOBIŚCIE LUB POD NUMEREM TELEFONU: 12 272 06 61 wew. 1

Sprzęt zakupiony z Grantu w ramach projektu "Cyfrowa gmina", w konkursie grantowym "miniPAKT - gminne pracownie komputerowe". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.