Mój ulubiony bohater

Mój ulubiony bohater

2019-09-03 00:00:00

W ramach projektu „Bibliotecon 2.0” Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach zachęca do udziału w konkursie dla dzieci "Mój ulubiony bohater". Zadanie konkursowe polega na narysowaniu postaci z dowolnej książki wypożyczonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Konkurs trwa od 4.09.2019 r. do 4.10.2019 r.

REGULAMIN KONKURSU
„Mój ulubiony bohater”
 
1. Organizatorem konkursu jest Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, adres siedziby: 32-400 Myślenice, ul. Adama Mickiewicza 17.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci do lat 13, które są zapisane do MBP w Myślenicach.
3. Celem konkursu jest promocja literatury dziecięcej, a także rozwijanie umiejętności literackich i plastycznych wśród najmłodszych.
4. Zadanie konkursowe polega na narysowaniu postaci z dowolnej książki wypożyczonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.
5. Warunki uczestnictwa:
- udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat;
- uczestnik konkursu musi być czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej (zapisu można dokonać w Oddziale dla Dzieci MBP w Myślenicach);
- praca konkursowa plastyczna wcześniej niepublikowana i nienagradzana może zostać wykonana w dowolnej technice, płaska (nie przestrzenna), format A3;
- zgłoszone na Konkurs prace powinny być zaopatrzone na odwrocie w metryczkę tj.: imię i nazwisko autora pracy, wiek autora, imię i nazwisko opiekuna wraz z nr telefonu. Do pracy należy dołączyć: kartę uczestnika - oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych (pobierz);
- pracę konkursową trzeba dostarczyć do Oddziału dla Dzieci MBP w Myślenicach;
- otrzymane prace przechodzą na własność organizatora Konkursu i nie będą odsyłane. Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego (Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. ) oraz jednocześnie wyrażają zgodę na eksponowanie otrzymanych prac;
- prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie;
- uczestnicy konkursu (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) podpisując Oświadczenie otrzymane przy złożeniu pracy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku oraz danych osobowych zawartych w metryczce zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. Konkurs rozpocznie się z dniem 4.09.2019 i będzie trwał do 4.10.2019.
7. Wyłonienie laureatów Konkursu:
- prace konkursowe będą oceniane pod względem interpretacji, oryginalności, sposobu ujęcia tematu, walorów artystycznych, kompozycji;
- nagrodzone i wyróżnione dzieci zostaną powiadomione telefonicznie;
- rozdanie nagród nastąpi 12.10.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach
- dla każdego uczestnika przewidziano drobny upominek
8. Prace konkursowe rozpatrywane będą w dwóch kategoriach:
I kategoria – dzieci do 6 lat
II kategoria – dzieci od 7 do 13 lat
9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


 
  
 
  
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich