Zapraszamy na reportaż fotograficzny

Zapraszamy na reportaż fotograficzny

2024-02-20 10:18:45

Wystawa "Yehoshua - Rabin" Arkadiusza Ławrywiańca.

Galeria mgFoto czynna w godzinach otwarcia biblioteki.

"Yehoshua - Rabin" to reportaż długoterminowy Arkadiusza Ławrywiańca.
Jest to obraz człowieka, który poza byciem ojcem i mężem, jest również przewodnikiem na ścieżce duchowego rozwoju.
Autor zdjęć ukazuje sacrum poprzez realizowanie codziennych obowiązków bohatera, jego życie i pracę. "Najważniejsze dla każdego rabina jest stałe kształcenie się i pogłębianie swojej wiedzy w połączeniu z pracą w myśl cytatu rabbi Eleazara Ben Azarii „Bez chleba nie masz nauki, a bez nauki chleba”. Za nauczanie Tory rabin nie powinien pobierać wynagrodzenia, bo wiedza ta nie ma swojej ceny oraz nie jest wskazane, aby rabin był kawalerem. Ma być przykładem człowieka prawego dla wszystkich członków żydowskiej społeczności. Należy tu zaznaczyć, że rabin nie pełni żadnych funkcji religijnych, a modlitwy w synagodze może poprowadzić każdy mężczyzna, który jest tego godzien" - napisał Dariusz Walerjański.Bohaterem fotografii Arkadiusza Ławrywiańca jest rabin Yehoszua Ellis, który w latach 2010 - 2015 związany był z Gminą Wyznaniowo Żydowską w Katowicach i pełnij w niej posługę rabina.


Arkadiusz Ławrywianiec: Ur. 19.01.1967 roku w Opolu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Fotografią zajmuje od 1986 roku, kiedy to wykonał własnoręcznie pierwszą odbitkę. W latach 1994–2015 pracował w „Dzienniku Zachodnim” jako fotoreporter. Od 2016 r. współpracuje z Polską Agencją Fotografów Forum. Studiuje w Instytucie Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy). Od 2009 do 2022 roku uczył w Policealnej Szkole Fotograficznej Fotoedukacja w Katowicach. Od 2010 r. jest członkiem ZPAF. Od 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski, a zarazem jest członkiem Zarządu Głównego ZPAF.
Autor i współautor wystaw w Polsce i za granicą (Francja, Czechy, Macedonia, Niemcy).

W latach 2011 i 2013 był stypendystą Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury, a w 2011 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury. Jest pomysłodawcą cyklu wystaw międzynarodowych „OKO Ostrava – Katowice – Opava” oraz cyklu wystaw zbiorowych Okręgu Śląskiego ZPAF „Świadomość kadru”. Prowadzi cykl spotkań pt. „Porozmawiajmy o…” w Galerii Katowice ZPAF Okręg Śląski. Jest współautorem reaktywowanego konkursu Śląska Fotografia Prasowa organizowanego przez Bibliotekę Śląską, w którym to konkursie w latach 2006, 2017, 2018 i 2019 był jurorem, a w latach 2020, 2021 i 2022 przewodniczącym kapituły. W latach 2019 i 2020 był jurorem w Polskim Konkursie Fotografii Sportowej.Od 2021 r. jest członkiem międzynarodowego kolektywu fotografów Horizons Collectif. W 2023 uhonorowany został Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

więcej na profilu na FB Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej - MgFoto