Biblio Plecak

Biblio Plecak

2019-03-21 00:00:00
Regulamin projektu „Biblio-Plecak”
 
 
I. Postanowienia ogólne 
 1. Organizatorami projektu „Biblio-Plecak” są: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach oraz Biblioteka Inspiracji
 2. Patronami projektu są: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Gazeta Myślenicka, KMY.pl, miasto-info
 3. Sponsorami książek są Wydawnictwa: Adamada, Bis, CED, Jedność, Papilon.
 4. Uczestnictwo w projekcie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
 
II. Cele konkursu 
 1. Popularyzacja czytelnictwa.
 2. Promowanie ciekawych i wartościowych książek dla dzieci.
 3. Zachęcanie rodzin – zwłaszcza rodziców z dziećmi – do wspólnego spędzania czasu i czytania.
 
III.  Zasady i warunki uczestnictwa 
 1. Uczestnikami projektu mogą być przedszkola z terenu powiatu myślenickiego.
 2. W projekcie może wziąć udział maksymalnie dziesięciu Uczestników.
 3. Jeden Uczestnik może zgłosić do projektu maksymalnie dwa oddziały przedszkolne i otrzymać dwa plecaki.
 4. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. W ramach projektu Uczestnicy:
  1. zostają zaproszeni na zajęcia czytelniczo-animacyjne do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach,
  2. otrzymują „Biblio-Plecak” - plecak zawierający pakiet książek dla młodych czytelników,
  3. zobowiązani są do koordynowania przekazywania plecaków pomiędzy swoimi podopiecznymi (w tym do sprawdzania stanu i ilości oddawanych książek),
  4. zachęcani są do podejmowania dodatkowych działań promujących czytelnictwo (np. głośne czytanie, zabawy i prace plastyczne inspirowane książkami, konkursy czytelnicze i in.).
 6. Po zakończeniu projektu plecaki zostają zwrócone Organizatorom, natomiast książki przechodzą na własność Uczestników.
 7. Wszyscy Uczestnicy otrzymają pisemne podziękowania za udział w projekcie.
 8. Dodatkowo Uczestnicy, którzy wykażą się największą inicjatywą i kreatywnością w organizowaniu działań promujących oraz prześlą fotorelację Organizatorom, otrzymają specjalny pakiet książek.
V. Terminy

1- 28.02.2019 r. - zgłaszanie Uczestników.
12.02. - 31.03. 2019  r. – zajęcia czytelniczo-animacyjne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach – dla Uczestników projektu.
 
VI. Przepisy końcowe 
 1. Podsumowanie projektu nastąpi do dn. 30.06.2019 r.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wyżej podanych terminów.
 3. W sprawach dotyczących projektu prosimy o kontakt mailowy (biblioteka.dzieci@myslenice.pl) lub telefoniczny (12 272 06 61, wew. 3).