AKTUALNOŚCI

Znajdź książkę


Godziny otwarcia

poniedziałek biblioteka nieczynna wtorek 9.00 – 19.00 środa 9.00 – 19.00 czwartek 9.00 – 19.00 piątek 9.00 – 19.00 sobota 9.00 – 14.00 niedziela biblioteka nieczynna


Aktualności


Jak się zapisać

Przy zapisie do biblioteki zgłaszający się powinien:• okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i ujawnionym aktualnym adresem zameldowania; w przypadku osób nie posiadających adresu zameldowania osoba, zobowiązana jest złożyć oświadczenie o adresie zamieszkania lub adresie do korespondencji.• zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.• osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie tymczasowego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego.


Konkursy


PROJEKTY

2022 Projekt„Sztuka less waste”miał na celu rozbudzenie aktywności twórczej wśród młodzieży, zainteresowanie ich nieznanymi dotąd technikami rękodzieła oraz uwrażliwienie ich na kwestie ekologii.  W projekcie wzięły udział 82 osoby. W ramach projektu odbyły się warsztaty i wernisaż.Skip to content