MISJA: DETEKTYW

MISJA: DETEKTYW

Zapraszamy młodszych Czytelników do udziału w lipcowych konkursach !!

Regulamin konkursu „Baśniowa Akademia”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, zwana dalej Biblioteką.

2. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Cele konkursu

1. Promocja literatury dziecięcej.
2. Zainspirowanie czytelników do aktywnego i wartościowego spędzania wolnego czasu w przestrzeni Biblioteki.

III. Zasady i warunki uczestnictwa

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć wypełniony formularz konkursowy „Baśniowa Akademia” do Oddziału dla Dzieci w dn. 1.07.-30.07.2022 r. Formularze dostępne są w Bibliotece.
 3. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 10 lat zapisanych do Biblioteki.
  W wypełnianiu formularza zgłoszeniowego mogą pomagać im dorośli opiekunowie.
 4. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden formularz konkursowy.

IV. Nagrody
1. Tytuł laureata konkursu otrzyma uczestnik, który prawidłowo wypełni formularz konkursowy i udzieli prawidłowych odpowiedzi na wszystkie zawarte w nim pytania.
4. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody.
5. Odbiór nagród odbywać się będzie w Bibliotece (ul. Adama Mickiewicza 17) w godzinach jej pracy, w dn. 9-31.08.2022 r.
6. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.

V. Terminy

1.07. – 30.07.2022 r. – składanie wypełnionych formularzy konkursowych w Oddziale dla Dzieci Biblioteki.

do 8.08.2022 r. – publikacja na stronie Biblioteki (biblioteka.myslenice.pl) prawidłowych odpowiedzi oraz listy laureatów konkursu.

9.-31.08.2022 r. – odbiór nagród przez laureatów.

VI. Przepisy końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany podanych terminów konkursu.
2. W sprawach dotyczących konkursu prosimy o kontakt w Oddziale dla Dzieci.
3. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i rozdawania nagród), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Regulamin konkursu „Tropiciel Słów”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, zwana dalej Biblioteką.

2. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Cele konkursu

1. Promocja literatury dziecięcej.
2. Zainspirowanie czytelników do aktywnego i wartościowego spędzania wolnego czasu
w przestrzeni Biblioteki.

III. Zasady i warunki uczestnictwa

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć wypełniony formularz konkursowy „Tropiciel Słów” do Oddziału dla Dzieci w dn. 1.07.-30.07.2022 r. Formularze dostępne są w Bibliotece.
 3. Konkurs adresowany jest do czytelników Biblioteki w wieku od 10 do 14 lat.
 4. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden formularz konkursowy.

IV. Nagrody
1. Tytuł laureata konkursu otrzyma uczestnik, który prawidłowo wypełni formularz konkursowy i udzieli prawidłowych odpowiedzi na wszystkie zawarte w nim pytania.
4. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody.
5. Odbiór nagród odbywać się będzie w Bibliotece (ul. Adama Mickiewicza 17) w godzinach jej pracy, w dn. 9-31.08.2022 r.
6. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.

V. Terminy

1.07. – 30.07.2022 r. składanie wypełnionych formularzy konkursowych w Oddziale dla Dzieci Biblioteki.

do 8.08.2022 r. – publikacja na stronie Biblioteki (biblioteka.myslenice.pl) prawidłowych odpowiedzi oraz listy laureatów konkursu.

9.-31.08.2022 r. – odbiór nagród przez laureatów.

VI. Przepisy końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany podanych terminów konkursu.
2. W sprawach dotyczących konkursu prosimy o kontakt w Oddziale dla Dzieci.
3. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i rozdawania nagród), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Opublikowano przez w dniu 1 lipca 2022 w Aktualności


Skip to content