ZAPRASZAMY NA DEBATĘ

ZAPRASZAMY NA DEBATĘ

JAKA MA BYĆ BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI?

Biblioteka to miejsce otwarte z racji gromadzonego zasobu, który jest różnorodny pod względem przekazywanych wartości, treści i idei, ze względu na swoją formę i rodzaj nośnika. To przestrzeń dostępna dla każdego bez względu na miejsca zamieszkania, pochodzenia czy narodowości. Coraz częściej biblioteka to również miejsce aktywności lokalnej społeczności.

Jak można wykorzystać możliwości i potencjał biblioteki w środowisku lokalnym?

Przyjdź i wyraź swoja opinię!

Opublikowano przez w dniu 16 listopada 2021 w Aktualności


Skip to content