#ZaDanieDnia #SWIETATUZTUZ

#ZaDanieDnia #SWIETATUZTUZ

Dziękujemy za udział w maratonie konkursowym. 
REGULAMIN KONKURSU #ZaDanieDnia #SWIETATUZTUZ
 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, adres siedziby: 32-400 Myślenice, ul. Adama Mickiewicza 17.
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa.
 4. Zadania konkursowe polega na podaniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Konkurs składa się z 6 pytań konkursowych, które będą ukazywać się na Facebooku Organizatora przez 6 dni. Jedno pytanie na jeden dzień. Trzy pytania dla dzieci oraz trzy pytania dla dorosłych.
 5. Warunki uczestnictwa:
  udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat;
  uczestnik biorący udział w Konkursie musi posiadać konto na portalu społecznościowym Facebook – w przypadku pytań kierowanych do dzieci, odpowiedź może udzielić jedynie rodzic lub opiekun prawny dziecka posiadający konto na portalu Facebook,
  uczestnik zobowiązany jest do przesłania poprzez wiadomość prywatną Facebook poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 6. Konkurs rozpocznie się z dniem 10.12.2020 i będzie trwał do 18.12.2020.
 7. Wyłonienie laureatów Konkursu:
  nagrodę otrzymuje pierwsza osoba, która przesłała poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe;
  przewiduje się nagrody książkowe na każdy dzień Konkursu,
  nagrodzone osoby zostaną powiadomione poprzez wiadomość prywatną Facebook do dnia 23.12.2020.
 8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na profilu Facebook Organizatora.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji organizatora nie przysługuje prawo odwołania.
 11. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 12 272 06 61.

Opublikowano przez w dniu 10 grudnia 2020 w Aktualności


Skip to content