Książka przewodnikiem na ziemi

Książka przewodnikiem na ziemiKsiążka przewodnikiem na ziemi” – projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. J. Kruczka w Myślenicach w ramach programu  grantowego „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji Orlen „Dar serca”.
 
Zapraszamy Nauczycieli i Wychowawców do codziennego czytania dzieciom!
 
W ramach projektu Uczestnicy:

 • zostają zaproszeni wraz ze swymi podopiecznymi na zajęcia czytelniczo-animacyjne do MBP w Myślenicach,
 • otrzymują zestaw książek do codziennego czytania wychowankom,
 • zobowiązani są do wzięcia udziału w przynajmniej jednym szkoleniu odbywającym się w MBP w Myślenicach dla nauczycieli i wychowawców,
 • będą zapraszani wraz z wychowankami na spotkania autorskie z pisarzami i ilustratorami książek dla dzieci organizowanymi przez MBP w Myślenicach.
 
„Do szczęścia człowiek potrzebuje ogrodu i biblioteki”
Cyceron

Regulamin projektu „Książka przewodnikiem na ziemi”
 
 
I. Postanowienia ogólne 
 1. Organizatorami projektu „Książka przewodnikiem na ziemi” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.
 2. Projekt realizowany jest w ramach programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji Orlen „Dar serca”.
 3. Patronami projektu są: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Gazeta Myślenicka, miasto-info, Myślenice iTv.
 4. Uczestnictwo w projekcie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
II. Cele projektu 
 
 1. Zachęcanie nauczycieli z terenu powiatu myślenickiego do codziennego czytania uczniom i wychowankom.
 2. Rozwijanie w dzieciach cech i umiejętności związanych z regularnym czytaniem, m.in. koncentracji, słuchania ze zrozumieniem, poprawnego wysławiania się, podejmowania twórczych i kreatywnych działań.
 3. Zachęcanie dzieci do nauki samodzielnego czytania.
 4. Rozbudzanie czytelniczych pasji poprzez promowanie wartościowej i atrakcyjnej dla młodych czytelników literatury – zwłaszcza współczesnych polskich autorów.
 5. Przeciwdziałanie uzależnieniom (zwłaszcza od Internetu) poprzez ukazywanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.
 6. Promocja Biblioteki.
 
III.  Zasady i warunki uczestnictwa 
 1. Uczestnikami projektu mogą zostać nauczyciele i wychowawcy przedszkolni oraz wczesnoszkolni pracujący w placówkach oświatowych na terenie powiatu myślenickiego.
 2. W projekcie może wziąć udział trzydziestu Uczestników.
 3. Jedna placówka oświatowa może zgłosić maksymalnie trzech Uczestników.
 4. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. W ramach projektu Uczestnicy:
 • zostają zaproszeni wraz ze swymi podopiecznymi na zajęcia czytelniczo-animacyjne do MBP w Myślenicach,
 • otrzymują zestaw książek do codziennego czytania dzieciom,
 • zobowiązani są do wzięcia udziału w przynajmniej jednym szkoleniu odbywającym się w MBP w Myślenicach dla nauczycieli i wychowawców,
 • będą zapraszani wraz z wychowankami na spotkania autorskie z pisarzami i ilustratorami książek dla dzieci organizowanymi przez MBP w Myślenicach.
6. Uczestnicy otrzymają pisemne zaświadczenie udziału w projekcie.
7. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest realizowanie założeń projektu (regularne czytanie wychowankom oraz udział w przynajmniej jednym szkoleniu w MBP w Myślenicach) oraz wypełnienie ankiety podsumowującej projekt do dn. 3.06.2020 r.

IV. Terminy
od 1.10.2019 r. – promocja projektu, zgłaszanie Uczestników (do wyczerpania miejsc).
5.11.2019 r. – 30.04.2020 r. – zajęcia czytelniczo-animacyjne w MBP w Myślenicach.
od dnia zajęć w Biblioteceregularne czytanie wychowankom przez Uczestników projektu.
do 3.06.2020 r. – spotkanie podsumowujące projekt.
Terminy szkoleń dla nauczycieli oraz spotkań autorskich będą podawane Uczestnikom drogą mailową lub telefoniczną.

V. Przepisy końcowe 
 1. Podsumowanie projektu nastąpi do dn. 10.06.2020 r.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wyżej podanych terminów.
 3. W sprawach dotyczących projektu prosimy o kontakt mailowy (biblioteka.dzieci@myslenice.pl) lub telefoniczny (12 272 06 61, wew. 3).
Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

Opublikowano przez w dniu 16 grudnia 2019 w Bez kategorii


Skip to content