Biblio plecakRelacja na iTV (tutaj)

Regulamin projektu „Biblio-Plecak”
 
 
I. Postanowienia ogólne 
 1. Organizatorami projektu „Biblio-Plecak” są: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach oraz portal Biblioteka Inspiracji
 2. Patronami projektu są: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Gazeta Myślenicka, miasto-info, Myślenice iTv.
 3. Sponsorami książek są Wydawnictwa: Adamada, BIS, CED, Jedność, Media Rodzina, Papilon, Wydawnictwo Literackie, Zielona Sowa.
 4. Uczestnictwo w projekcie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
II. Cele projektu 
 1. Nawiązywanie współpracy z przedszkolami na rzecz wspólnego popularyzowania czytelnictwa.
 2. Promowanie ciekawych i wartościowych książek dla dzieci.
 3. Zachęcanie rodzin – zwłaszcza rodziców z dziećmi – do wspólnego spędzania czasu i czytania.
III.  Zasady i warunki uczestnictwa 
 1. Uczestnikami projektu mogą być przedszkola z terenu powiatu myślenickiego, działające w miejscowościach, w których nie ma bibliotek publicznych. Wyjątek stanowi sytuacja opisana w punkcie III.5. niniejszego regulaminu.
 2. W projekcie może wziąć udział maksymalnie dziesięciu Uczestników.
 3. Jeden Uczestnik może zgłosić do projektu maksymalnie dwa oddziały przedszkolne i otrzymać dwa biblio-plecaki.
 4. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. W przypadku gdyby do dn. 31.10.2019 r. do udziału w projekcie zgłosiło się mniej niż 10 Uczestników, zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór, w którym mogą wziąć udział wszystkie przedszkola z terenu powiatu myślenickiego.
 6. W ramach projektu Uczestnicy:
 • zostają zaproszeni na zajęcia czytelniczo-animacyjne do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach,
 • otrzymują „biblio-plecak” – plecak zawierający pakiet książek dla młodych czytelników,
 • zobowiązani są do koordynowania przekazywania plecaków pomiędzy swoimi podopiecznymi (w tym do sprawdzania stanu i ilości oddawanych książek),
 • zachęcani są do podejmowania dodatkowych działań promujących czytelnictwo (np. głośne czytanie, zabawy i prace plastyczne inspirowane książkami, konkursy czytelnicze i in.).
 1. Po zakończeniu projektu plecaki zostają zwrócone Organizatorom, natomiast książki przechodzą na własność Uczestników.
 2. Uczestnicy otrzymają pisemne zaświadczenie udziału w projekcie.
 3. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dostarczenie krótkiego pisemnego podsumowania akcji w przedszkolu do dn. 31.05. 2020 r..
 4. Dodatkowo Uczestnicy, którzy wykażą się największą inicjatywą i kreatywnością w organizowaniu działań promujących oraz prześlą fotorelację Organizatorom, otrzymają specjalny pakiet książek.
IV. Terminy
7- 31.10.2019 r. – zgłaszanie Uczestników.
05.11. – 13.12.2019 r. – zajęcia czytelniczo-animacyjne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach dla Uczestników projektu.

V. Przepisy końcowe 
 1. Podsumowanie projektu nastąpi do dn. 30.06.2020 r.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wyżej podanych terminów.
 3. W sprawach dotyczących projektu prosimy o kontakt mailowy (biblioteka.dzieci@myslenice.pl) lub telefoniczny (12 272 06 61, wew. 3).
           Projekt "Biblio-Plecak" – zgoda na przetwarzanie danych (pobierz)        
 
 

Opublikowano przez w dniu 1 grudnia 2019 w Bez kategorii


Skip to content