Spotkanie Jednostka w wirach historii

Spotkanie   Jednostka w wirach historiiAKCJA PROMOCJI CZYTELNICTWA:
Jednostka w wirach historii.
Losy indywidualne w uniwersalnym przekazie literatury faktu.

 
Ośrodek KARTA już po raz trzeci zrealizuje autorską akcję promocji czytelnictwa „Jednostka w wirach historii”. Podczas edycji w 2017 roku odwiedzono 5 miast w Polsce. Miejscowym bibliotekom przekazano wtedy pakiety publikacji wydawnictwa Ośrodka KARTA. Na otwartych spotkaniach publiczność mogła poznać szczegóły dotyczące specyficznego, uprawianego przez Ośrodek KARTA sposobu pracy z historią. Zostały także zaprezentowane fragmenty wydawnictw źródłowych tematycznie powiązanych
z regionem.
 
W zeszłym roku akcję przeprowadzono w trzech miejscowościach, a scenariusz działania został rozbudowany i uatrakcyjniony. Tematem podstawowym była sytuacja jednostki wobec totalitaryzmów. Do projektu zaproszona została młodzież – otwarte spotkania
o charakterze prezentacji multimedialnej poprzedzone zostały warsztatami edukacyjno-teatralnymi dla uczniów, prowadzonymi przez animatorki z Teatru Ochoty w Warszawie: Alicję Brudło i Hannę Kłoszewską.
 
Celem warsztatów było:
  1. uruchomienie krytycznego i twórczego myślenia
  2. poznanie sytuacji jednostki wobec mechanizmów totalitaryzmu i wojny, ze szczególnym uwzględnieniem losów mieszkańców obecnych Ziem Zachodnich
    i Północnych
  3. uruchomienie dyskusji na takie tematy jak: tożsamość regionalna, kulturowa
    i narodowa, sytuacje graniczne, bohaterstwo i odwaga, relacje ofiara-oprawca oraz przejścia pomiędzy tymi statusami
  4. zapoznanie uczestników z osobistymi zapisami świadków historii
 
Podsumowując warsztaty Alicja Brudło przyznała, że:
Po raz pierwszy zobaczyłam, jak silne jest połączenie teatru i historii właśnie w działaniach z młodzieżą. Wchodząc do szkoły wiedzieliśmy, że to nie będzie lekcja historii, że to będzie lekcja wyobraźni. Teatr ze swoimi narzędziami pomaga młodzieży w przejściu właśnie na taki poziom – próbując zrozumieć przez teatr indywidualne historie, opisane w publikacjach Ośrodka KARTA, przechodzą na poziom rozumienia mechanizmów historii przez własną perspektywę.

Wyniki warsztatów przedstawiano kolejnego dnia na spotkaniu z szerszą publicznością, na którym prezentowano także fragmenty publikacji wydawnictwa Ośrodka KARTA w wykonaniu artystów Teatru Ochoty.
 
Poniżej link do filmu, w którym akcję podsumowują: autorka scenariusza projektu – Aleksandra Janiszewska oraz animatorka z Teatru Ochoty – Alicja Brudło.
 
https://www.youtube.com/watch?v=65RwAY-gqoQ
 
W maju Ośrodek KARTA pojawi się z akcją „Jednostka w wirach historii" w dwóch miastach:
– w Myślenicach
 
WARSZTATY:
22 maja
I Liceum Ogólnokształcące im. T.Kościuszki w Myślenicach
ul. Jagiellońska 8, 32-400 Myślenice  
SPOTKANIE:
23 maja godz.17:00
Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach
ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice  
 
– w Żorach
WARSZTATY
27 maja
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach
ul. Powstańców 6, 44-240 Żory
SPOTKANIE:
 28 maja godz.17:00
 Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory  
 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Opublikowano przez w dniu 20 maja 2019 w Bez kategorii


Skip to content