Złóż życzenia Polsce

Złóż życzenia Polsce

Z okazji ogólnopolskich obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach zachęca do udziału w akcji
Złóż życzenia Polsce.
Życzenia można nadesłać:
– w postaci pisemnej posługując się przygotowaną przez Bibliotekę okolicznościową kartą pocztową, którą należy wrzucić do skrzynki umieszczonej w budynku MBP;
– pocztą elektroniczną (posługując się specjalnym formularzem – kliknij tutaj)
– dokonując wpisu na Facebook’u Miejskiej Biblioteki Publicznej.


Regulamin akcji „Złóż życzenia Polsce”

 

§ 1 Założenia ogólne

1.1 Organizatorem akcji „Złóż życzenia Polsce” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, adres siedziby: 32-400 Myślenice, ul. Adama Mickiewicza 17.
1.2 Organizator nie narzuca ograniczeń wiekowych.
1.3 Akcja będzie trwała do 11 listopada 2018. Najciekawsze życzenia zaprezentowane zostaną podczas finału 21 listopada 2018 roku.
 

§ 2 Temat i forma akcji

2.1 Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości Miejska Biblioteka Publiczna zachęca do złożenia Polsce życzeń z tej okazji i nadesłania ich Bibliotece.
2.2 Życzenia można nadsyłać:
            – w postaci pisemnej posługując się przygotowaną przez Bibliotekę okolicznościową kartą pocztową, którą należy wrzucić do skrzynki umieszczonej w budynku MBP;
             – pocztą elektroniczną  (posługując się specjalnym formularzem umieszczonym na stronie internetowej Organizatora, pod adresem http://www.biblioteka.myslenice.pl/);
            – dokonując wpisu na Facebook’u Miejskiej Biblioteki Publicznej.
2.3 Życzenia nadsyłane w postaci pisemnej lub poprzez pocztę elektroniczną mogą być podpisane nazwiskiem i  imieniem składającego lub też nie podpisane.
2.4 Zasady umieszczania postów na Facebooku oraz odnoszącą się do nich politykę ochrony prywatności regulują zasady skodyfikowane przez jego właściciela. Na ich treść Biblioteka nie ma wpływu.
 

§ 3 Prawa Organizatora

3.1 Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji, w tym także do publikacji w sposób tradycyjny lub/i w przestrzeni elektronicznej wyróżnionych lub/i innych wybranych prac nadesłanych w ramach niniejszej akcji.
3.2 Publikowane prace będą podpisane, chyba że ich autor nie wyrazi na to zgodny.
 

§ 4 Dane osobowe i zarządzanie nimi

4.1 Uczestnicy akcji nadsyłając podpisane „Życzenia dla Polski” udostępniają w ten sposób Organizatorom swoje dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne.
4.2 Administratorem tych danych będzie Organizator akcji – Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach (adres: 32-400 Myślenice, ul. Adama Mickiewicza 17). Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela dyrektor Biblioteki (tel. 12 272 06 61, wew. 6, e-mail: mbp@autograf.pl)
4.3 Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji akcji „Złóż życzenia Polsce”. Dane Uczestników w Projekcie, w tym w szczególności: imię i nazwisko zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatorów oraz mediach opisujących finał Projektu.
4.4 Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4.5 Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia, podsumowania akcji i promocji działań Biblioteki.
4.6 Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i ewentualnej ich edycji, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.
4.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.Opublikowano przez w dniu 25 września 2018 w Bez kategorii


Skip to content