Wakacyjny konkurs

Wakacyjny konkurs

Z okazji ogólnopolskich obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski  Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach zachęca do udziału w wakacyjnym konkursie dla dzieci "Kto Ty jesteś? Polak mały". Zadanie konkursowe polega na napisaniu, bądź narysowaniu odpowiedzi na pytanie „Co to znaczy być dobrym Polakiem?”. Konkurs trwa od 1.07.2018 r. do 31.08.2018 r.


REGULAMIN KONKURSU
„Kto Ty jesteś? Polak mały”
 
1. Organizatorem konkursu jest Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, adres siedziby: 32-400 Myślenice, ul. Adama Mickiewicza 17 .
2. Konkurs skierowany jest do dzieci do lat 13, które są zapisane do MBP w Myślenicach.
3. Celem konkursu jest promocja literatury historycznej, a także rozwijanie umiejętności literackich i plastycznych wśród najmłodszych.
4. Zadanie konkursowe polega na napisaniu, bądź narysowaniu odpowiedzi na pytanie „Co to znaczy być dobrym Polakiem?”.
5. Warunki uczestnictwa:
– udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat;
– uczestnik konkursu musi być czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej (zapisu można dokonać w Oddziale dla Dzieci MBP w Myślenicach);
– praca konkursowa plastyczna wcześniej niepublikowana i nienagradzana może zostać wykonana w dowolnej technice, płaska (nie przestrzenna), format A3;
– praca konkursowa pisemna wcześniej niepublikowana i nienagradzana nie może przekraczać 1 strony A4, czcionka dowolna, praca ręczna bądź wydruk komputerowy;
– zgłoszone na Konkurs prace powinny być zaopatrzone na odwrocie w metryczkę tj.: imię i nazwisko autora pracy, wiek autora, imię i nazwisko opiekuna wraz z nr telefonu. Do pracy należy dołączyć: kartę uczestnika – oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych (pobierz);
– pracę konkursową trzeba dostarczyć do Oddziału dla Dzieci MBP w Myślenicach;
– otrzymane prace przechodzą na własność organizatora Konkursu i nie będą odsyłane. Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego (Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. ) oraz jednocześnie wyrażają zgodę na eksponowanie otrzymanych prac;
– prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie;
– uczestnicy konkursu (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) podpisując Oświadczenie otrzymane przy złożeniu pracy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku oraz danych osobowych zawartych w metryczce zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. Konkurs rozpocznie się z dniem 1.07.2018 i będzie trwał do 31.08.2018.
7. Wyłonienie laureatów Konkursu:
– prace konkursowe będą oceniane pod względem interpretacji, oryginalności, sposobu ujęcia tematu, walorów artystycznych, kompozycji;
– nagrodzone i wyróżnione dzieci zostaną powiadomione telefonicznie;
– rozdanie nagród – termin podany zostanie po ogłoszeniu wyników.
8. Prace konkursowe rozpatrywane będą w dwóch kategoriach:
– pierwsza kategoria – prace plastyczne;
– druga kategoria – prace literackie.
9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Opublikowano przez w dniu 15 czerwca 2018 w Bez kategorii


Skip to content