Konferencja dla nauczycieli

Konferencja dla nauczycieli

Konferencja szkoleniowa:
 
KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELA W ASPEKCIE REALIZACJI PROCESU WYCHOWANIA WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSZKOLU  I SZKOLE PODSTAWOWEJ
 
Termin: 23 kwietnia 2018 r.
Miejsce:
Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach
Organizator:
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. Wydział Zamiejscowy w Myślenciach,
Kuratorium Oświaty w Kielcach,
Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach
 
Nauczyciel – zawód, powołanie, czy misja? W płaszczyźnie oddziaływań edukacyjnych wszystkie te terminy wiążą się z nauczycielskim profesjonalizmem, który bywa rozpatrywany w kilku sferach:
– w sferze wiedzy i kompetencji,
– w sferze potrzeb i emocji,
– w sferze świadomości kontaktu z drugim człowiekiem.
Funkcjonowanie nauczyciela jest wielorako uwarunkowane, osadzone w danej tradycji, rzeczywistości prawnej, ekonomicznej, w określonej strukturze i świadomości społecznej. Jakością pracy nauczycieli jest zainteresowana cała społeczność lokalna, ale przede wszystkim rodzice dzieci w wieku szkolnym, które niejednokrotnie swoim nauczycielom zawdzięczają  ciekawość poznawczą, rozwój zainteresowań, działania twórcze, wiarę w siebie, umiejętność dążenia do celu, system wartości czy też wybory zawodu i drogi życiowej…
Celem konferencji jest analiza, refleksja i diagnoza kompetencji wychowawczych nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w kontekście nowych rozwiązań edukacyjnych.
Permanentne doskonalenie umiejętności dydaktyczno-wychowawczych wkomponowane w tę profesję stanowi element rozwoju zawodowego nauczycieli. Kursy i szkolenia są zatem formą wzbogacania warsztatu pracy i mogą stanowić o efektywności projektowanych oddziaływań wychowawczych.
Niniejsza konferencja jest płaszczyzną korelacji wiedzy, umiejętności i kompetencji w postaci wykładów oraz warsztatów metodycznych wzbogaconych o materiały dydaktyczne, publikacje i relacje z doświadczeń w postaci podręcznika dobrych praktyk.
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w konferencji oraz certyfikat udziału w wybranych warsztatach metodycznych. Konferencja jest bezpłatna.
ZAPRASZAMY!
 
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres myslenice@etins.nazwa.pl podając nawę placówki oświatowej oraz imię i nazwisko uczestnika
Udział w konferencji jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona.        

Program konferencji:
12.00-12.15 Rozpoczęcie konferencji
 
Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej dr Jan Telus
12.15-12.30 Kompetencje w zawodzie nauczyciela dr Elżbieta Męcina-Bednarek
 
12.30-12.45 Przedszkole i szkoła jako placówki rozwoju dziecka, aspekt pracy nauczyciela dr Urszula Hudaszek
12.45-13.00 Bezpieczeństwo dzieci                             i nauczyciela w codzienności przedszkolnej i szkolnej, aspekt prawny dr Tomasz Konopka
13.00-13.15 Nowości wydawnicze jako narzędzia dydaktyczne w twórczej pracy nauczyciela z dziećmi mgr Agnieszka Kazanecka-Bylica
 
13.15-13.30 Priorytety kształcenia studentów-
aspekt teoretyczny i praktyczny
dr Elżbieta Męcina-Bednarek
 
13.30-13.45 przerwa  
13.45-14.15 Warsztat twórczej aktywności dziecka
 
Warsztat z zakresu komunikacji interpersonalnej. Relacje społeczne – umiejętności i zagrożenia.
 
mgr Renata Leśniak
 
 
dr Tomasz Konopka
 
14.15-14.30 Podsumowanie.
Zakończenie konferencji.
Rozdanie certyfikatów.
dr Elżbieta Męcina-Bednarek

                                                                        

Opublikowano przez w dniu 16 kwietnia 2018 w Bez kategorii


Skip to content