Wykłady z naukowcami

Wykłady z naukowcami

W ramach projektu "Wiedza to sukces" Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów, które w październiku przeprowadzą:

dr Agnieszka Brzosko-Sermak "Geografia po godzinach – Nowa Zelandia",
4 październik (środa), godz. 10.00 i 11.30


dr Agnieszka Brzosko-Sermak – geograf społeczno-ekonomiczny, socjolog miasta, pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studia w zakresie socjologii miasta odbyła na europejskich studiach organizowanych przez dziewięć uniwersytetów i jednostek badawczych z Europy, uzyskując międzynarodowy stopień magistra w zakresie socjologii, geografii i politologii miasta (Comparative Urban Studies).

dr hab. Piotr Homola "Żaba w trzech częściach czyli upowszechnienie niewiedzy o Wszechświecie",
10 październik, godz. 10.00 i 11.30

dr hab. Piotr Homola – doktor astrofizyki i profesor w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, jest inicjatorem i obecnym liderem projektu CREDO (Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory).

dr Krzysztof Ciesielski
17 październik
godz. 11.00 "Silnia, liczby pierwsze i nie tylko"
godz. 12.30 "Rozmaitości, czyli w jakim świecie (matematycznym) żyjemy?"

dr. Krzysztof Ciesielski – pracownik Katedry Równań Różniczkowych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, popularyzator matematyki. Specjalizuje się w układach dynamicznych, topologii, matematycznych aspektach wyborów. Jest autorem i współautorem ponad 40 publikacji naukowych i 12 książek

dr hab. Ireneusz Ślesak "Rośliny rezurekcyjne, czyli jak umrzeć z pragnienia i zmartwychwstać",
20 październik, godz. 11.00 i 12.00


dr hab. Ireneusz Ślesak – profesor Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na analizie odpowiedzi roślin na różne stresy środowiskowe, ewolucji systemów antyoksydacyjnych u różnych grup organizmów oraz ich hipotetycznej roli na wczesnych etapach ewolucji życia na Ziemi.

prof dr hab. Wojciech Kwiatek "Terapia protonowa – dobrodziejstwo fizyki jądrowej",
24 październik, godz. 10.00 i 11.15

prof dr hab. Wojciech Kwiatek profesor w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Jego tematyka badawcza obejmuje nowatorskie zastosowania metod fizycznych takich jak: PIXE, PIGE, R(E)BS, SRIXE, XANES, FTIR, FTRaman, w dziedzinie biologii, medycyny i badaniach środowiskowych.
 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJĘ osobiście w siedzibie biblioteki, mailowo: mbp@autograf.pl lub telefonicznie 12 272 06 61


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Opublikowano przez w dniu 11 października 2017 w Bez kategorii


Skip to content