Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach zaprasza dzieci do lat 13 do udziału w konkursie plastycznym "W świecie Astrid Lindgren".


REGULAMIN KONKURSU
na ilustrację do książki
 
1. Organizatorem konkursu jest Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci do lat 13, które są zapisane do MBP w Myślenicach.
3.Celem konkursu jest promocja twórczości literackiej Astrid Lindgren, a także rozwijanie umiejętności plastycznych wśród najmłodszych.
4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji do jednej z książek Astrid Lindgren (wypożyczonej w bibliotece i przeczytanej).
5. Warunki uczestnictwa:   
– uczestnik konkursu musi być czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej (zapisu można dokonać w Oddziale dla Dzieci MBP w Myślenicach);
  • uczestnik w czasie trwania Konkursu ma obowiązek wypożyczyć przynajmniej jedną książkę, której autorką jest Astrid Lindgren;
  • książki biorące udział w Konkursie można wypożyczyć jedynie na dwa tygodnie;
  • praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnej technice, płaska (nie przestrzenna), format A3;
  • pracę konkursową należy na odwrocie zaopatrzyć w metryczkę tj.: imię i nazwisko autora pracy, wiek autora, tytuł książki, do której powstała ilustracja, imię i nazwisko opiekuna wraz z nr telefonu;
  • pracę konkursową trzeba dostarczyć do Oddziału dla Dzieci MBP w Myślenicach;
  • otrzymane prace przechodzą na własność organizatora Konkursu i nie będą odsyłane. Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego (Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. ) oraz jednocześnie wyrażają zgodę na eksponowanie otrzymanych  prac;
  • prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie;
– uczestnicy konkursu (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku oraz danych osobowych  zawartych w metryczce zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr. 101. poz. 926. z późn. zmianami), podpisując Oświadczenie otrzymane przy złożeniu pracy
6. Konkurs rozpocznie się z dniem  1.04.2017 i będzie trwał do 3.05.2017.         
7. Wyłonienie laureatów Konkursu:   
– prace konkursowe będą oceniane pod względem interpretacji, oryginalności, sposobu ujęcia tematu, walorów artystycznych, kompozycji;
– nagrodzone i wyróżnione dzieci zostaną powiadomione telefonicznie;
– uroczyste wręczenie nagród połączone z wernisażem prac konkursowych odbędzie się w Oddziale dla Dzieci dnia 10.05.2017 r.
 8. Prace konkursowe rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
– pierwsza kategoria do lat 8;
– druga kategoria 9-13 lat.
 9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Opublikowano przez w dniu 28 kwietnia 2017 w Bez kategorii


Skip to content