Nadanie imienia Bibliotece

Nadanie imienia Bibliotece

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Rada Miejska uchwałą nr 218/XXVII/2016 z dnia 25 października 2016 roku nadała Miejskiej Bibliotece Publicznej imię księdza Jana Kruczka.

Ksiądz Jan Kruczek pochodził z Tarnawy w okol. Bochni. Urodził się w 1912 roku. W 1939 roku został wyświęcony na kapłana przez arcybiskupa Adama Stefana Sapiehę. Po otrzymaniu tytułu magistra teologii dostał skierowanie na studia do Rzymu. Niestety wybuch wojny przerwał plany młodego księdza i cztery lata pracował jako wikariusz w Bodzanowie. W 1943 roku przybył do Myślenic. Był wikariuszem, katechetą i penitencjarzem w Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W czasie wojny niósł pomoc mieszkańcom organizując i rozprowadzając żywność dla najuboższych. Był gorliwym i cierpliwym spowiednikiem, pogodnym i niezwykle skromnym kapłanem. Dla Niego potrzebujący człowiek był zawsze na pierwszym miejscu. Przez 40 lat prowadził katechezę myślenickich dzieci. Kapłan o złotym sercu i wielkiej ofiarności zmarł 8 października 1985 roku. Swój dom przy ulicy Sobieskiego 5 zapisał parafii, gdzie odtąd mieściła się biblioteka parafialna. Został pochowany w grobowcu proboszczów myślenickich na cmentarzu parafialnym.

Oficjalne uroczystości odbędą się w Bibliotece na początku 2017 roku.

W związku z nadaniem Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia księdza Jana Kruczka zwracamy się z serdeczną prośbą do mieszkańców o udostępnienie i wypożyczenie bibliotece zdjęć, informacji i wszelkich materiałów dotyczących życia i posługi naszego Patrona.

http://krakow.tvp.pl/28012862/28-xi-2016
Kuryer Myślenicki informuje o nowym patronie Biblioteki (00:01:21)

Opublikowano przez w dniu 12 grudnia 2016 w Bez kategorii


Skip to content