Biblioterapia dla dzieci II edycja

Biblioterapia dla dzieci II edycja

Celem zajęć biblioterapeutycznych jest wspieranie w rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych u dzieci wynikających z trudności życia codziennego, zarówno w szkole jaki i środowisku domowym, poprzez aktywne czytanie. W naszej bibliotece pragniemy rozpocząć zajęcia biblioterapeutyczne z najmłodszymi czytelnikami, które będą oparte na czytaniu z uwzględnieniem dodatkowych form pracy tj.:
• pisanie listu do bohatera literackiego,
• wymyślanie innego zakończenia utworu,
• wchodzenie w rolę wybranego bohatera i zaprezentowanie scenek (drama) inspirowanych sytuacją literacką,
• wykonywanie ilustracji do czytanego utworu obrazującej jego nastrój i wiele innych.

Każde tematyczne zajęcia składać się będą z trzech części:
1. badanie nastroju uczestników, zabawy integrujące, a także rozmowy, które naprowadzają uczestników na problem poruszany podczas spotkania;
2. część właściwa polegająca na czytaniu wybranego tekstu, a także na uczestniczeniu w wybranych zabawach terapeutycznych, które wiążą się z przeczytanym fragmentem;
3. ewaluacja, czyli badanie nastrojów i odczuć po przeprowadzonych zajęciach.

W związku z pozytywną reakcją małych czytelników oraz ich rodziców na pierwszą edycję zajęć biblioterapeutycznych w naszej bibliotece, przygotowaliśmy plan nowych spotkań na rok 2014. Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7-9 lat do uczestnictwa w zabawie. Grupa biblioterapeutyczna z założenia ma być grupą małą (8-10 osób) z uwagi na lepszy kontakt uczestników z osobą prowadzącą. Dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt w celu zapisania małego czytelnika na  zajęcia. Ich tematy wraz z datami spotkań zamieszczone są w poniższej tabeli.

Warsztaty biblioterapeutyczne będą odbywać się w bibliotece o godzinie 11.00 i trwać ok. 60 min. Przeprowadzać je będzie osoba z wykształceniem pedagogicznym, która ponadto ukończyła kurs biblioterapii I i II stopnia.

Zajęcia są bezpłatne.
Szczegółowe informacje w bibliotece. Zapraszamy !!!!

 
 
TYTUŁ
 
 
CEL ZAJĘĆ
 
 
WIEK UCZESTNIKÓW
 
CZAS TRWANIA
 
 
DATA
 
Ja jestem ja, a Ty kim jesteś?
 
Integracja grupy, uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zasad podczas trwania zajęć.
 
 
7-9 lat
 
ok. 60 min
 
15.02.2014
 
Dobrze mieć przyjaciela
 
Uświadomienie dzieciom znaczenia przyjaźni w życiu
oraz potrzeby kontaktów interpersonalnych.
 
 
7-9 lat
 
ok. 60 min
 
01.03.2014
 
Baśniowe prawdy życia
 
Uwrażliwienie dzieci na krzywdę i niesprawiedliwość, pomoc
w zrozumieniu znaczenia morałów w codziennym życiu.
 
 
 
7-9 lat
 
 
ok. 60 min
 
 
15.03.2014
 
Wszystkie dzieci nasze są!
 
Zaznajomienie dzieci z różnymi narodowościami i rasami ludzkimi. Wyjaśnienie pojęć tolerancji i akceptacji, budowanie poczucia własnej wartości.
 
 
 
7-9 lat
 
 
ok. 60 min
 
 
29.03.2014
 
Zaczarowany świat bajek – w królestwie złotej rybki
 
 
Wprowadzenie dzieci w świat wartości uniwersalnych, poznawanie środowiska przyrodniczego, doskonalenie inwencji twórczej dziecka.
 
 
7-9 lat
 
 
ok. 60 min
 
 
12.04.2014
 
Troski i marzenia książek
 
 
Kształtowanie kultury czytelniczej.
 
7-9 lat
 
ok. 60 min
 
26.04.2014
 

Opublikowano przez w dniu 3 lutego 2014 w Bez kategorii


Skip to content