Dzień bibliotekarza z bibliotekami partnerskimi

Dzień bibliotekarza z bibliotekami partnerskimi

TYGODZIEŃ BIBLIOTEK w naszej książnicy rozpoczęliśmy spoktaniem z bibliotekami partnerskimi.

Sala konferencyjna biblioteki znów rozbrzmiewała rozgorączkowanymi głosami naszych koleżanek – partnerek w Programie Rozwoju Bibliotek. Po tych kilku miesiącach miałyśmy wiele spraw do omówienia. Szczególnie zwróciłyśmy uwagę na kwestię współpracy w obszarze Bibliografii Regionalnej poruszanej na poprzednim spotkaniu. Następnie wzięliśmy udział wraz ze wszystkimi bibliotekarzami powiatu myślenickiego w prelekcji przygotowanej przez prof. Wojciecha Ligęzę wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedstawił on zmieniający się kanon literatury polskiej po roku 1989.

Następnie nasza biblioteka – widoąca zaprosiła na swoich partnerów na panel dyskusyjny nawiązujący do wykładu. Z pomocą rzutnika multimedialnmego połączyliśmy się z internetem i śledząc ofertę różnych wydawnictw, szkół wyższych, uniwersytetów opracowłyśmy porządany zbiór nowości, który powienien znaleźć się na naszych półkach. Wymiana doświadczeń polegała rózwnież na przedstawieniu sposobów wybierania właściwych, cennych pozycji do zakupu w każdej bibliotece. Szczególnie ważne jest to, jeśli bierze się pod uwagę obszar środków jakimi dysponują biblioteki na zakup zbiorów. Dlatego rozmawiałyśmy jak śledzić na bieżąco nowości w różnych mediach: czasopoismach fachowych ( np. bibliotekarskich), folderach wydawnictw, księgarni, hurtowni, czy internecie.

Spotkanie zakończyło się omówieniem spraw bieżących partnerstwa przez dyrektor MBP Myślenice mgr Teresę Nalepę.

Opublikowano przez w dniu 8 maja 2013 w Bez kategorii


Skip to content