Fantastyczna Biblioteka II etap

Fantastyczna Biblioteka II etap

Ostatnie dni konkursu. Czekamy na prace do 8 czerwca!


KONKURS „FANTASTYCZNA BIBLIOTEKA”
Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach
ogłasza konkurs plastyczny
na komiks z gatunku fantastyki naukowej lub fantasy, którego scenariuszem będzie opowiadanie (kliknij, aby pobrać) nagrodzone w I etapie konkursu


Prace prosimy składać do 31 maja 2013 roku

Ważne dla uczestników konkursu na komiks!!!!!!!
Natalia Nowacka prowadzi konsultacje 13 i 20 maja br w godzinach 15.00-16.00 w Galerii 30 km (Rynek 27, Kamienica Obońskich w bramie – dawna Biblioteka dla Dzieci).REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„FANTASTYCZNA BIBLIOTEKA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem Konkursu Plastycznego jest Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach.

2.    Termin zgłoszeń do 31 maja 2013 r.

3.    Konkurs plastyczny jest integralną częścią KONKURSU  NA  KOMIKS  Z  GATUNKU  FANTASTYKI  NAUKOWEJ LUB  FANTASY  PT.  „FANTASTYCZNA BIBLIOTEKA”.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1.    Konkurs adresowany jest do młodych ludzi (od 15 do 35 roku życia) z powiatu myślenickiego.

2.    Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nie naruszające praw autorskich osób trzecich. Praca plasytczna – komiks musi opierać się na opowiadaniu, które zdobyło I nagrodę w I etapie –  konkursie literackim. Tekst opowiadnania (kliknij na czerwony tekst). Teskt opowiadania dostępny jest także w bibliotece.

3.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do biblioteki pracy w formie elektronicznej na adres wypozyczalnia.mbp@gmail.com lub przesłanie (decyduje data stempla pocztowego) na adres biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice. Prace powinny mieć dołączoną kartę z imieniem i nazwiskiem autora oraz zawieraćwiek autora, adres i numer telefonu kontaktowego.

4.   Wymagany format pracy plastycznej – A4, objętość 8-16 stron.

5.    Koszty dostarczenia prac ponosi uczestnik.

6.    Prace dostarczone w formie fizycznej nie będą odsyłane do uczestników konkursu.

7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów bibliotecznych.

8. Biblioteka zapewnia uczestnikom konkursu udziału w warsztatach ze sztuki rysunku komiksu, które odbędą się 15 marca (piątek) o godz. 16.30 i 23 marca (sobota) o godz. 12.00 oraz literaturę fachową, krytycznoliteracką dotyczącą komiksu oraz gatunku fantasy i fantastyki naukowej (patrz katalog on-line).

III.  WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU LITERACKIEGO

1.    Do przydzielenia nagród uprawnione będzie jury wyłonione na potrzeby konkursu. Jury dostanie do oceny prace zakodowane.

2.    Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez jury większością głosów.

4.    Zostaną przyznane trzy nagrody: I miejsce 400 złotych, II miejsce nagroda rzeczowa o wartości 300 zł, III miejsce nagroda rzeczowa o wartości 200 zł. Warunkiem odebrania nagród jest pokwitowanie w bibliotece na druku zawierającym dane osobowe nagrodzonego. W przypadku osoby niepełnoletniej pokwitowanie składają opiekunowie prawni.

5.    Informacja o przyznaniu nagród i wyróżnień zostanie opublikowana po 20 czerwca 2013 r. na stronie internetowej biblioteki, Facebooku, w „Gazecie Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej w budynku biblioteki.

6.    Wręczenie nagród konkursu plastycznego odbędzie się 28 czerwca 2012 r. podczas finału II etapu KONKURSU NA KOMIKS PT.  „FANTASTYCZNA BIBLIOTEKA”.

7.    Decyzje jury są ostateczne. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

8.    Praca zwycięzcy (główna nagroda) zostanie wydrukowana.

Konkurs plastyczny jest II etapem KONKURSU NA KOMIKS PT.  „FANTASTYCZNA BIBLIOTEKA”. W trakcie trwania konkursu biblioteka umożliwi udział w wykładach oraz warsztatach plastycznych. Po zakończeniu konkursu będzie można obejrzeć wystawę prac w bibliotece oraz Galerii 30 km. Zainteresowanych zapraszamy do biblioteki, przeglądania strony Biblioteki, Facebook'a oraz kontaktu
telefon (12 272-06-61),
mail wypozyczalnia.mbp@gmail.com
GG 44851741

Przeprowadzenie konkursu umożliwia bibliotece otrzymany grant "Aktywa Biblioteka" prowadzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Drugim sponsorem jest Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Partnerzy konkursu:
Myślenicki Klub Fantastyki
Urząd Miasta i Gminy Myślenice – Biuro Strategii, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji
Galeria 30 km
Myślenickie Towarzystwo Kultury

Opublikowano przez w dniu 19 lutego 2013 w Bez kategorii


Skip to content